Ontwerpbegroting 2023 voor advies naar Raad van Advies gestuurd

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2022.

ORANJESTAD - Deze week is de Begroting 2023 voor advies naar de Raad van Advies gestuurd.

De begroting 2023 is al op 9 juni 2022 naar het CAFt gestuurd voor advies, zoals aangegeven in de Landsverordening Aruba financieel toezicht.

Op 23 juni 2022 stuurde de CAFT hun advies naar de regering van Aruba, die op haar beurt de nodige wijzigingen in hoe verre mogelijk hebben ingevoerd zodat het proces van goedkeuring van de conceptbegroting in gang kan worden gezet. Op 8 juli 2022 heeft de Ministerraad de begroting ondertekend en via het Kabinet van de Gouverneur van Aruba voor advies naar de Raad van Advies gestuurd. De regering hoopt dat de Raad van Advies begin augustus 2022 haar advies gereed heeft, zodat de regering de door de Raad van Advies aangegeven correcties kan doorvoeren alvorens dit ter definitieve goedkeuring aan de Staten te zenden.

De regering werkt er hard aan om de begroting 2023 voor 1 september 2022 aan de Staten te kunnen presentere ter behandeling.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties