Op 12 en 13 januari overleggen Aruba, Curaçao Sint Maarten en Nederland over het democratisch tekort

Dit item is gearchiveerd op 04-02-2023.

ORANJESTAD - Op 12 en 13 januari 2022 is er een overleg tussen de premiers van Aruba, Curaçao Sint Maarten en staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

Agendapunt is het Democratisch Tekort in het Koninkrijk der Nederlanden op het moment van besluitvorming.

Premier van Sint Maarten, Silveria Elfrieda Jacobs Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes en Premier van Curaçao Gilmar Pisas. Minister-president Evelyn Wever - Croes legt uit dat Nederland bij verschillende gelegenheden het land is dat beslissingen oplegt en neemt. Tijdens de pandemie hebben de landen van het Koninkrijk der Nederlanden dit meer dan ooit gevoeld. Vandaar dat zij een compromis hebben gesloten om deze kwestie aan te pakken wanneer er tijd voor is, hetgeen ook is gebeurd.

In verband hiermee is Aruba overleg gestart met verschillende organisaties om hun input te krijgen over wat zij zien als een democratisch tekort en hoe dit te minimaliseren en op te heffen.

Op basis van de tot 12 januari ontvangen input zal de regering het standpunt van het land Aruba bepalen. Zij heeft onder andere input gevraagd van de Staten van Aruba, de Hoge Colleges van Staat, de Universiteit van Aruba en de Stichting Goed Bestuur van Aruba. De minister-president benadrukt dat de inbreng van de stakeholders essentieel is om hun feedback te krijgen, dus niet alleen van de regering.

De realiteit is dat er een aanzienlijk democratisch tekort is in het Koninkrijk der Nederlanden. Minister-president Wever-Croes stelt dat het essentieel is dat elk land zijn verwachtingen over dit onderwerp vaststelt.

Tot slot stelde de minister-president dat het voor Aruba essentieel is om, indien het wegwerken van het democratisch tekort niet op korte termijn mogelijk is, te beginnen met een geschillenregeling. Het is een regeling om het recht van Aruba te waarborgen om voor deze kwestie te vechten, mocht er een geschil ontstaan met Nederland.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties