Oproep tot het indienen van projecten voor het participatie programma 2022-2023 van de UNESCO

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2022.

ORANJESTAD - De Nationale UNESCO Commissie van Aruba nodigt NGO's en in het bijzonder jongeren organisaties, waarvan het werkgebied onder het mandaat van de UNESCO valt, uit om financieringsaanvragen in te dienen voor projecten in het kader van het Participatieprogramma 2022-2023. 

De projecten moeten betrekking hebben op de bevordering van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & Informatie. De voorkeur zal worden gegeven aan projecten die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor Aruba als “Small Island Developing State”, interdisciplinair van karakter zijn, een verbetering van de positie van jongeren en/of vrouwen beogen en/of in lijn zijn met de activiteiten van de Nationale UNESCO Commissie Aruba.

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)De financiering kent een maximum van US $ 26.000 per project en kan worden aangevraagd voor het dekken van kosten in verband met:

  • de diensten van specialisten en adviseurs-exclusief personeelskosten en administratieve ondersteuning;
  • Studie-en onderzoeksbeurzen;
  • publicaties, tijdschriften, documentatie, vertaling en reproductie;
  • benodigdheden en uitrusting (anders dan voertuigen);
  • conferenties, vergadering, vertaal- en tolkdiensten, reiskosten van deelnemers (exclusief die van UNESCO-medewerkers);
  • seminars en trainingen.

De uitgewerkte aanvraag dient in het Engels en in digitale vorm, vóór 15 februari 2022 ingediend te worden via het mailadres info@unesco.aw. Een speciale aanvraagformulier waarin de diverse vereisten zijn opgenomen is (digitaal) beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de Nationale UNESCO Commissie Aruba.

Op dinsdag 18 januari 2022 organiseert het secretariaat van de Nationale Unesco Commissie Aruba een virtuele informatie sessie/bijeenkomst van 17:00-18:00. Registratie vooraf voor de sessie wordt aanbevolen. Gebruik hiervoor de onderstaande link: https://zoom.us/meeting/register/tJAscu6vqD8qHdD9aG9LsBHWO7YZtPYu06qr

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin de informatie over deelname aan de bijeenkomst.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties