Opschorting surseance van betaling Serlimar

ORANJESTAD – Drie jaar geleden heeft de rechtbank de Serlimar surseance van betaling opgelegd.

Nu deze surseance van betaling is opgeschort, kan Serlimar als bedrijf weer gaan groeien. Het was duidelijk dat de Serlimar niet in staat was de schulden af te betalen die zich tot ongeveer Awg 20 miljoen hadden opgestapeld. Op 9 mei 2020 hebben de Raad van Commissarissen en de Directie van Serlimar besloten surseance van betaling aan te vragen bij de rechtbank om te voorkomen dat Serlimar failliet zou gaan. Dit verzoek is op 19 mei 2020 door de rechtbank ingewilligd en aan Serlimar is tijdelijke surseance van betaling verleend. In april 2022 werd een nieuwe Raad van Toezicht benoemd en door hard werken wisten zij op 20 mei 2022 de rechter ervan te overtuigen de surseance te verlengen.

Vergadering opschorting  surseance van betaling Serlimar. De afgelopen maanden slaagden ze erin voldoende geld te genereren om de schuldeisers te betalen en moesten ze de tarieven van Serlimar aanpassen en de inspanningen opvoeren om de abonnementsschulden te innen en zo Serlimar financieel stabiel te maken. Er werd een nieuw software geïntroduceerd om betalingen en incasso's te verbeteren en de "straatploegen" werden gereorganiseerd. Deze werden in 2015 zonder budget overgebracht van de DOW naar de Serlimar, wat zwaar drukte op de begroting van Serlimar.

Met het plan “Nos Tera Nos Pais” slaagden ze erin deze teams over te plaatsen naar de Directie Natuur en Milieu (DNM) en Fundación Parke Nacional Arikok (FPNA), Bureau City Inspector (BCI) en Santa Rosa, waardoor de kosten van Serlimar konden worden verlaagd.

Op 28 augustus 2023 is de surseance van betaling opgeschort en kan de Serlimar nu eigen beslissingen nemen. Dit betekent dat Serlimar op de goede weg is, dat het zich financieel herstelt en dat ze de schulden kunnen terugbetalen. Nu heeft Serlimar de kans om zichzelf opnieuw uit te vinden en als bedrijf te groeien.

De regering is bezig met het in orde brengen van achterstallige periodieken en/of promoties, maar ook met het inhalen van functioneringsgesprekken. Om de motivatie hoog te houden is het belangrijk om de juridische positie van de medewerkers van de Serlimar in orde te hebben. Nu heeft de Serlimar de vrijheid om op een duurzame manier haar positie te bepalen binnen de afvalverwerkingsmarkt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties