Permanente vertegenwoordigers van het Nederlandse Koninkrijk gevestigd bij UNESCO-Parijs brachten een bezoek aan Aruba.

Dit item is gearchiveerd op 15-04-2023.

ORANJESTAD – Van 6 tot 8 maart verwelkomde Aruba Hare Excellentie Monique T.G. Van Daalen, Ambassadeur en Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en mevrouw Carlien Schrijvershof, plaatsvervangend permanent afgevaardigde van Nederland bij UNESCO.

Het is de eerste keer dat twee Permanente Vertegenwoordigers van Nederland in UNESCO-Parijs in deze functie, Aruba bezoeken. De bedoeling van het bezoek was vooral om kennis te maken met het werk van UNESCO op Aruba en de betrokken ministers te informeren over de Algemene Conferentie van UNESCO die in november zal plaatsvinden en waarvoor het Nederlandse Koninkrijk goed voorbereid en vertegenwoordigd moet zijn.

Mw.  Van Daalen en mw. Schrijvershof in de natuur van Spaans Lagoen.Bezoek aan het Industrieel Museum in San Nicolas.Onderdeel van de voorbereidingen is het samenwerken aan het document ‘Koninkrijksinstructie’ waarin zij de prioriteiten en het beleid beschrijven voor een periode van minimaal 3 jaar. De secretaris van de Nationale Commissie voor UNESCO Aruba begeleidde mevrouw Van Daalen en mevrouw Schrijvershof tijdens de vele ontmoetingen op Aruba.

Naast het bezoek aan de Gouverneur van Aruba brachten zij ook een bezoek aan de minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro en de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, de heer Ursell Arends die bij afwezigheid van de premier, de vicepremier van Aruba is. De premier was in New York om de VN-vergaderingen bij te wonen.

De delegatie had een ontmoeting met de Directie Buitenlandse Betrekkingen om het ontwerpproces en de voltooiing van de 'Koninkrijksinstructie' te bespreken. De organisaties en de delegaties bezochten ook Basisschool Prinses Amalia (UNESCO-School), Nationaal Archeologisch Museum van Aruba (MANA), Industrieel Museum in San Nicolas en Stichting Nationaal Park Aruba (FPNA). Ook bezochten ze het Spaans Lagoen, een natuurgebied van hoge historische, archeologische en ecologische waarde.

Mevrouw Van Daalen was onder de indruk van het lopende werk bij de verschillende organisaties en was verrast door de samenhang van de vele werkvelden. Het strategisch plan 2023-2032 van de FPNA en de uitvoering ervan onder leiding van hun directeur, mevrouw Natasha Silva, is een goed voorbeeld van hoe je een organisatie kunt transformeren en tegelijkertijd de mentaliteit van de betrokken stakeholders kunt transformeren.

Voor mevrouw Van Daalen en mevrouw Schrijvershof was het bezoek aan de natuur van Aruba het onderdeel waar ze het meest van hebben genoten.

Bezoek aan Prinses Amalia School die ook een UNESCO school is in Aruba.    Bezoek Nationaal Archeologisch Museum van Aruba (MANA).    Bezoek aan het nieuwe project van het Nationaal Park Aruba (FPNA) om endemische planten te herplanten in het park.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties