Planningsgesprek voor Prestatiemanagement

ORANJESTAD – De Departamento Recurso Humano informeert over het planningsgesprek met betrekking tot het prestatiemanagement.

De Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel (AB2022 no. 165) is van kracht sinds 1 januari 2023 en is gebaseerd op artikel 15 van de LMA. ‘Prestatiebeoordeling’ of ‘Prestatiemanagement’ is van toepassing op alle ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren in dienst van de overheid van Aruba. Dit is een gangbare praktijk die betrekking heeft op de prestaties in de particuliere sector en die nu van toepassing is op de publieke sector om de prestaties, kwaliteit en effectiviteit van de openbare werknemer en de overheid te helpen verbeteren.

Wat moeten we doen?

Het planningsoverleg dient voor 28 februari 2023 plaats te vinden. In dit planningsoverleg stellen de ambtenaar en het afdelingshoofd de plichten/taken voor het jaar vast en plannen deze schriftelijk in.

Stap 1:

De ambtenaar vult het formulier ‘Planningsgespreksformulier’ in (in januari of februari)

Het formulier is te downloaden op:

https://hrportaal.drh.gov.aw/pm/

Stap 2:

Na het invullen van het formulier dient dit 1 week voor het planningsgesprek te worden ingediend.

Stap 3:

Tijdens het gesprek met het afdelingshoofd stellen partijen de 'resultaatafspraken' (gewenste resultaten) en de kerncompetenties (vitale competenties voor het goed functioneren van de publieke sector) vast.

Stap 4:

Na afloop van het planningsgesprek wordt het formulier ondertekend, gescand en een kopie ervan aan het afdelingshoofd gegeven. De werknemer dient altijd kopieën van alle documenten te bewaren.

Wist u?

Het niet naleven van deze wet en het niet voeren van het gesprek, zal ertoe leiden dat de ambtenaar of het afdelingshoofd niet kunnen worden beoordeeld op hun taken en bijgevolg ook niet worden beoordeeld aan het einde van de cyclus. Geen evaluatie kan de rechtspositie aantasten aangezien hij/zij niet in aanmerking komt voor de bevordering of de gratificatie. Bovendien opent de wet de mogelijkheid om het ontslagproces in gang te zetten voor de ambtenaar als zijn/haar functioneren gedurende 3 opeenvolgende jaren niet op peil is.

Het prestatie-evaluatie-instrument, dat een wet is, is gericht op het verbeteren van de werking van de publieke sector en alle ambtenaren moeten de eerste stap zetten om hun functioneren te verbeteren.

Vervul uw plicht om elke dag een betere overheidsmedewerker te zijn.

Het ligt in jouw handen!!

Lees meer op: https://hrportaal.drh.gov.aw/

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties