Procedure van herinschrijving Huurgrond 2020 (t.b.v. Primaire Sector)

Dit item is gearchiveerd op 07-06-2020.

ORANJESTAD – De Directie Infrastructuur herinnert alle geïnteresseerden dat het herinschrijvingsformulier inzake de benodigde gegevens en documenten bij het invullen van het formulier huurgrond 2020.

I. a. Vul in de nodige gegevens in het herschrijvingformulier. Het herinschrijvingformulier dient compleet ingevuld te worden.

b. Zorg ervoor dat alle benodigde documenten in uw bezit zijn.

c. Betaal Afl.35,= via online banking en druk af een bewijs van betaling.
(Maak overschrijving naar Aruba Bank rekeningnr. 525.741 op naam van DIP of Directie Infrastructuur & Planning, en in het omschrijvingsvak vul in naam (compleet), persoonsnummer en herinschrijving: bijv. Johnson M.A., “123456789”, herinschrijving)

d. Stuur het compleet ingevulde herinschrijving formulier samen met de benodigde documenten en bewijs van betaling via e-mail: herinschrijvinghuur20@dip.aw.

e. Als u voldaan heeft aan de herinschrijving criteria, neemt de Directie Infrastructuur en Planning contact met u op, om uw bewijs van herinschrijving te bevestigen.

II. Als u geen e-mail stuurt, zoals vereist en omschreven in punt I, geeft u de Directie Infrastructuur en Planning aan te verstaan dat u geen interesse meer heeft in uw aanvraag en zal uw verzoek als afgedaan worden beschouwd en gedeponeerd.

III. Binnen 30 dagen na dagtekening van bewijs van herinschrijving moet u een verzoekschrift, met bijbehorende gegevens zoals aangegeven op het herinschrijving formulier (zie Nota), alsnog via e-mail (herinschrijvinghuur20@dip.aw) naar de Directie Infrastructuur en Planning toesturen. Indien u de gevraagde gegevens niet binnen 30 dagen na dagtekening van bewijs van herinschrijving indient via e-mail herinschrijvinghuur20@dip.aw, zal uw verzoek als afgedaan worden beschouwd en gedeponeerd.

IV. Aanvrager is verantwoordelijk om bewijs van herinschrijving 2020 te bewaren.

Herinschrijving huurgrond 2020 (primaire sector)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties