Project Beroepsonderwijs in Aruba

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2021.

ORANJESTAD - Onlangs heeft de Directie Onderwijs Aruba onder begeleiding van het in Nederland gevestigde adviesbureau CINOP een succesvol Project georganiseerd om onderwijzers voor te bereiden op het lesgeven volgens het beroepsonderwijsmodel.

Het bestuur van de Stichting Enseñansa Profesional Basico (SEPB) en het Dienst Publieke Scholen (DPS) ondertekenden een protocol voor dit project. Het protocol beslaat ongeveer een jaar en heeft tot doel een betere doorstroming  te bewerkstelligen tussen EPB en EPI, die onder het DPS ressorteren.

Opleiding

De 12 nieuwe opleidingen maken deel uit van 4 sectoren, en elke sector heeft 3 verschillende onderwijsniveaus.

Opleiding Beroepsonderwijs
Unit (sector) Opleiding Niveau
Techniek, Bouw en ICT  Medewerker ICT support  2
Allround medewerker IT systems and devices 3
Expert IT systems and devices 4
Economie, Administratie & Handel Medewerker (financiële) administratie   2
Financiël administratief medewerker  3
Bedrijfsadministrateur 4
Zorg en Welzijn Helpende Zorg en Welzijn  2
Verzorgende IG  3
MBO-Verpleegkundige 4
Toerisme, Recreatie & Horeca Gastheer/-vrouw 2
Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality of Travel & Hospitality  3
Leidinggevende Leisure & Hospitality of Travel & Hospitality” 4

Actoren

De voornaamste actoren van het project zijn de docenten van EPB en EPI. In het komende jaar zullen zij deel uitmaken van dit project dat de 12 opleidingen zal contextualiseren en introduceren in de nieuwe kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs op Aruba, namelijk de "ABO-kwalificatiestructuur" gebaseerd op de situatie en behoeften van Aruba.

Dit project zal onder begeleiding van het Adviesbureau CINOP in januari/februari 2022 plaatsvinden. Het CINOP zal terugkeren naar Aruba om training te geven en te overleggen met verschillende actoren. De Directie Onderwijs Aruba en de stuurgroep zullen dit project begeleiden. De stuurgroep bestaat uit de Schooldirectie, Schooldirecteuren, de Inspectie van het Beroepsonderwijs en de Directie Onderwijs Aruba.

De Directie Onderwijs zal wekelijks blijven vergaderen met de voornaamste actoren van het project en tweemaandelijks met de stuurgroep en de kerngroep.

Niet alleen is dit soort innovatie essentieel voor het onderwijs op Aruba, maar studenten met een hoger opleidingsniveau zullen ook bijdragen aan de arbeidsmarkt om beter toegeruste werknemers te hebben. Het zal dus de kwaliteit van onze professionals in onze samenleving verhogen en ook bijdragen aan het welzijn en de economie van Aruba.

Meer informatie vindt u op de webpagina van de Directie Onderwijs Aruba.

Deelnemers succesvol Project onder begeleiding van het in Nederland gevestigde adviesbureau CINOP om onderwijzers voor te bereiden op het lesgeven volgens het beroepsonderwijsmodel  Deelnemers succesvol Project onder begeleiding van het in Nederland gevestigde adviesbureau CINOP om onderwijzers voor te bereiden op het lesgeven volgens het beroepsonderwijsmodel  Deelnemers succesvol Project onder begeleiding van het in Nederland gevestigde adviesbureau CINOP om onderwijzers voor te bereiden op het lesgeven volgens het beroepsonderwijsmodel

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties