Project voor de handel in koolstofemissierechten (carbon trading) gepresenteerd

Dit item is gearchiveerd op 27-04-2023.

ORANJESTAD - In verband met het streven naar diversiteit van de Arubaanse economie en het creëren van een meer duurzame ontwikkeling, ontving de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever, een presentatie van de Metabolic Foundation.

In de presentatie deelde de Metabolic Foundation een plan om te zoeken naar kansen voor Aruba op de markt voor koolstofemmissiehandel.

De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever ontvangt een presentatie van de Metabolic Foundation over koolstofemmissiehandel. Dit project wordt geleid door mevrouw Christie Mettes, expert in vele thema's die verband houden met duurzaamheid. Dit project maakt gebruik van “remote sensing” om in te schatten hoeveel mogelijkheden er zijn om kooldioxide (CO2) op Aruba af te vangen in de verschillende gebieden. Ze zullen ook de verschillende mogelijke methoden analyseren om CO2 te besparen of te verminderen met behulp van verschillende technologieën die beschikbaar zijn voor hernieuwbare energie.

Logo Metabolic FoundationDe resultaten van deze analyse geven een schatting van de hoeveelheid koolstof die op lange termijn kan worden bespaard en kwantificering hiervan geeft een goede indicatie van de waarde van de CO2 op de vrijwillige internationale markt.

In 2021 had de internationale markt een waarde van 1 miljard dollar en naar verwachting zal deze in 2030 een waarde van 15 miljard dollar bereiken. Deze markt krijgt meer aandacht door de verplichte en vrijwillige systemen waar bedrijven deel van uitmaken. Deze systemen hebben als doel om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs om wereldwijd CO2 te verminderen.

De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever ontvangt een presentatie van de Metabolic Foundation over koolstofemmissiehandel. De aan- en verkoop van koolstofkredieten gebeurt tussen bedrijven die CO2 willen kopen, aangezien hun juridische structuur hen dwingt hun CO2 geleidelijk te verlagen. De aankoop of verkoop van CO2 heeft veel financiële voordelen voor Aruba door deze inkomsten te gebruiken in duurzame projecten zoals zonnepanelen om de kosten van levensonderhoud te helpen verlagen.

Dit project is een poging om nieuwe economische modellen te verkennen die de inkomstenbronnen voor Aruba kunnen diversifiëren. Het onderzoek loopt over twee maanden af en de resultaten en adviezen worden gedeeld met de gemeenschap. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen de volgende actieplannen worden gemaakt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties