Publicatie van het masterplan “herpositionering van de richting van Aruba ''

Dit item is gearchiveerd op 18-12-2020.

ORANJESTAD - Op 16 november 2020 publiceerde de regering van Aruba hun masterplan getiteld "herpositionering van de richting van Aruba".

Het masterplan is tot stand gekomen dankzij de onvermoeibare inzet van meer dan 125 professionals uit zowel de publieke als de private sector die hun kennis en expertise deelden tijdens meer dan 175 sessies om een ​​plan te maken voor een veerkrachtige toekomst voor Aruba.

A masterplan  Herpositionering van de richting van Aruba  Er zijn al 5 versnellende projecten geïdentificeerd die in aanmerking komen voor implementatie. Een voorbeeld is de recente introductie van de Fiscaal Noodplan 2020 - deel 2 die bedrijven en commercie een duwtje in de rug geeft.

Het fiscale hervormingsteam voert momenteel de hervorming uit en neemt de nodige stappen om ze in de komende jaren te realiseren.

Met betrekking tot de hervorming van het arbeidsrecht is het tripartiete proces gestart waarin verschillende onderwerpen worden besproken over de herziening en modernisering van onze wetten. Het implementatieteam werkt aan een database die een beter overzicht geeft van de arbeidsmarkt om de afstemming tussen werknemers en werkgevers te verbeteren.

De bureaucratische trajecten en vernieuwing van de wetgeving zijn in uitvoering met speciale aandacht voor het herzien van de vergunningsverordening om deze efficiënter te maken. Dit zal leiden tot een versnelde duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast werken ze aan een complete kaart van het wetgevingsproces om knelpunten te identificeren en weg te werken en deze processen te versnellen en versterken.

Met betrekking tot e-Overheid, deze bevindt zich al in de laatste fase. Er is al begonnen met de implementatie van het interoperabiliteitsplatform. Dit maakt het mogelijk om overheidsgegevens uit te wisselen, de ervaring van de burger te vergemakkelijken en de transparantie te versterken.

Het is belangrijk om te vermelden dat alle versnellende projecten perfect aansluiten op het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hier hebben verschillende overeenkomstige werkgroepen belangrijke afspraken gemaakt om de inspanningen om de Duurzame Doelen van de Verenigde Naties (SDGs) te bereiken, te coördineren.

A masterplan  Herpositionering van de richting van Aruba  De gepubliceerde versie bevat enkele opmerkingen, stellingen en opbouwende kritiek van verschillende actieve deelnemers uit de verschillende sectoren. De groep die verantwoordelijk was voor de herziening en uitbreiding van het plan, zorgde ervoor om alle opmerkingen en voorstellen te registreren en breidde het plan naar behoren uit.

Daarnaast is het veilig om te zeggen dat de uitbreiding van het masterplan ook heeft plaatsgevonden door analyse en vergelijking door de Nederlandse regering van de onderwerpen die in het concept van het ‘Landspakket’ worden gepresenteerd, dit om samenhang en afstemming te verzekeren. Ondanks het feit dat de onderwerpen in het masterplan grondig en inherent zijn aangepakt in vergelijking met die in het “Landspakket”, moet worden benadrukt dat de hoofddoelen volledig op één lijn liggen en dat de acties in de details afgestemd blijven met de implementatieteams.

Dit is pas de eerste fase van de uitbreiding, aangezien het masterplan verder zal evolueren op basis van overleg dat zal plaatsvinden met de partners van de verschillende sectoren. In afwachting van de volgende fase deelt de regering van Aruba het plan met de Arubaanse gemeenschap om het inclusieve proces te versterken.

Het plan is digitaal beschikbaar op www.repositioningoursails.com

We nodigen de gemeenschap uit om het masterplan "Herpositionering van de richting van Aruba" te bespreken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties