Raffinaderij en terminal overgedragen aan Aruba

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2020.

ORANJESTAD - Op vrijdag 28 februari 2020 ondertekenden de Raffinaderij van Aruba (RDA) en CITGO de overdrachtsovereenkomst die nu de activiteiten van de terminal en de raffinaderij in handen van RDA zal brengen.

De officiële overdracht vond plaats op 29 februari 2020.

Ondertekening Raffinaderij van Aruba (RDA) en Citgo van de overdrachtsovereenkomst die nu de activiteiten van de terminal en de raffinaderij in handen van RDA zal brengen.Dit is de eerste stap in het beëindigingsproces van de overeenkomsten tussen CITGO, RDA en de regering van Aruba. De beëindiging van de overeenkomsten was onvermijdelijk toen duidelijk werd dat de CITGO niet langer in staat was zijn verplichtingen na te komen vanwege de sancties die door de Amerikaanse regering waren opgelegd. De regering van Aruba zal binnenkort een wetsconcept aan het parlement presenteren waarin zij de beëindiging van de overeenkomsten zullen bespreken.

Na de presentatie in het Parlement zal de overheid het proces starten om een ​​nieuwe operator te vinden voor zowel de terminal als de raffinaderij.

Ondertekening Raffinaderij van Aruba (RDA) en Citgo van de overdrachtsovereenkomst die nu de activiteiten van de terminal en de raffinaderij in handen van RDA zal brengen.Voor het eerst in de geschiedenis zal Aruba, via de RDA en de Energy Terminal van Aruba (TDEA), beide staatsbedrijven, de overslagterminal (transshipment terminal) tijdelijk exploiteren. De RDA / TDEA zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de raffinaderij, terwijl de regering nieuwe investeerders / exploitanten zoekt.

De regering van Aruba informeerde het parlement onmiddellijk na voltooiing van de overdracht en hield een persconferentie bij de poort van de raffinaderij.

De overdracht gebeurde op een ingehouden manier, omdat dit nog niet de beëindiging van de overeenkomst was. De beëindiging is pas officieel met goedkeuring van het Parlement.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties