Rapport van het national onderzoek drugsgebruik: “Het drugsprobleem op Aruba bij de wortel aanpakken”

Dit item is gearchiveerd op 20-05-2022.

ORANJESTAD – Op 14 april 2022, tijdens een vergadering ontvingen de Minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui Oduber en de minister van Justitie en Sociale Zaken, de heer Rocco Tjong het definitief rapport “Het Drugsprobleem op Aruba bij de Wortel Aanpakken”, van de heer Glenn Sankatsing, directeur van Caribbean Reality Studies Center.

Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van een nationaal onderzoek over het drugsproblematiek op Aruba, die na 25 jaar, eindelijk behoorlijk is onderzocht.

Dhr.  Glenn Sankatsing, Directuer van Caribbean Reality Studies Center.Minister van Toerisme en Volksgezondheid, ontvangt het rapport “Het Drugsprobleem op Aruba bij de Wortel Aanpakken”, van de heer Glenn Sankatsing, Directuer van Caribbean Reality Studies Center. Dit nationale onderzoek is gedaan om de verslaving van alcohol en drugs op Aruba te bestuderen die het sociaal leven kunnen beïnvloeden maar ook een dreiging kan vormen voor onze belangrijkste economisch pilaar, ons toerisme. Het doel van dit onderzoek is om een mogelijke oplossing te vinden om het probleem bij de wortel aan te pakken. Het definitieve rapport telt 171 pagina’s die bestaan uit 13 verschillende toetsen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het drugs problematiek. Belangrijk voor dit onderzoek was het verkrijgen van informatie en samenwerking van diverse lokale diensten die zich bezig houden met de strijd tegen drugs en alcohol misbruik.

Minister van Toerisme en Volksgezondheid, ontvangt het rapport “Het Drugsprobleem op Aruba bij de Wortel Aanpakken”, van de heer Glenn Sankatsing, Directuer van Caribbean Reality Studies Center. Voor wat betreft statistieken, heeft de Caribbean Reality Studies Center (CRSC) alle steun gekregen van de Korps Politie en Openbaar Ministerie. Om de rol van drugs en alcohol te kunnen analiseren heeft de CRSC steun gekregen van de Directie Voogdrijraad, Bureau Sostenemi, Fundacion Contra Violencia Relacional en Stichting Reclassering & Jeugdbescherming. Ook hebben ze informatie verzameld van organisaties die zich bezig houden met verslavingszorg, zoals Adopt an Addict en Consultorio di Asuntonan di Adiccion. Tenslotte heeft de CRSC uitstekende medewerking ontvangen van Adopt an Addict en van de Adult & Teen Challenge, die erin zijn geslaagd om de verslaafden en voormalige verslaafden hun verhaal zelf te laten vertellen.

De Minister van Justitie en Sociale Zaken de heer Rocco Tjon heeft de heer Glenn Sankatsing van de Caribbean Reality Studies Center bedankt voor dit onderzoek maar ook alle diensten die hier aan mee hebben gewerkt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties