Rechten van werknemers op vrije uren op verkiezingsdag

ORANJESTAD - De minister van Sociale Zaken en Arbeid en de Directie Arbeid en Onderzoek informeert inzake de vrije uren waarop werknemers recht hebben om aan hun  kiesrecht te kunnen voldoen op verkiezingsdag, conform de Kiesverordening.

Artikel 39 Kiesverordening:

De stemming begint om 8.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

Artikel 40 Kiesverordening:

  1. Zoals vermeld in artikel 39 hebben alle werkgevers de plicht hun werknemers ten minste 4 aaneengesloten uren vrij te geven om hun stem uit te brengen, tenzij de werknemer om welke andere reden dan ook uren vrij heeft.
  2. De werkgever is verplicht om de werknemers minimaal 1 week vooraf, te informeren over het tijdsbestek waarin ze vrij krijgen om te gaan stemmen.

Interpretatie:

De essentie van artikel 40 lid 1 van de Kiesverordening is dat de werkgever de werknemers in de organisatie stemrecht moet geven op vrijdag 25 juni 2021 en gedurende de stemtijd van 8.00 a.m. tot 7.00 p.m. 4 aaneengesloten uren moet krijgen om hun stem uit te brengen. Elke kiezer heeft recht op voldoende tijd om zijn stem uit te brengen.

Uitzondering:

Werknemers die op de stem dag al 4 uur vrij hebben, zoals bijvoorbeeld diegenen die 4 uur per dag werken of 's ochtends vroeg of' s avonds laat (voor of na de stemuren) in ploegendienst werken, komen niet in aanmerking voor de 4 vrije uren.

Voorbeelden:

  • Diegenen die tussen 07.30 - 12.00 uur en 13.00 uur tot 16.30 uur werken hebben recht op, hetzij van 7.30 uur - 12.00 uur of van 13.00 uur tot 16.30 uur om te gaan stemmen.
  • Part time werkers die alleen van 8.00 uur tot 12.00 uur werken, komen niet in aanmerking voor de 4 vrije uren.
  • Ook degenen die in ploegendienst van 7.00 uur tot 15.00 uur 's middags werken, komen niet in aanmerking voor de 4 vrije uren. Kiezers die van 12.00 uur tot 20.00 uur of van 15.00 uur tot 11.00 uur werken, hebben evenmin recht.

Naast het feit dat de stemgerechtigde werknemers  4 achtereenvolgende werkuren vrij krijgen, heeft de werkgever de verplichting om de werknemer ook voor deze uren te betalen op grond van artikel 1614c lid 4 en 5 van diezelfde Kiesverordening.

De Directie Arbeid en Onderzoek dringt bij zowel werknemers als werkgevers op aan om deze wetten in acht te nemen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties