Regeerakkoord politieke partijen MEP en RAIZ

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2021.

ORANJESTAD – Op donderdag 19 augustus 2021 hebben de politieke partijen MEP en RAIZ een regeerakkoord getekend in Nicolas Store gelegen te San Nicolas.

Schilderij Nicolaas Store.Speciale aandacht in het regeerakkoord wordt gegeven aan:  

 1. Integriteit en deugdelijk bestuur;
 2. Sociaal recht, ouderen-, kinderen-, en jeugdzorg;
 3. Overheidsfinanciën;
 4. Economie;
 5. Justitie, veiligheid en bescherming;
 6. Infrastructuur en duurzame ontwikkeling;
 7. Onderwijs, cultuur en sport;
 8. Duurzame medische zorg;
 9. Koninkrijkrelaties;
 10. Geschillenregeling;
 11. Regeerprogramma 2021-2025.

In bijgaand regeerakkoord 2021 – 2025 vindt u meer informatie:

Ondertekening regeerakkoord politieke partijen MEP en RAIZ.  Ondertekening regeerakkoord politieke partijen MEP en RAIZ.  Ondertekening regeerakkoord politieke partijen MEP en RAIZ.

Leiders politieke partijen MEP en RAIZ, mw. Evelyn Wever-Croes en dhr, Ursell Arends.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties