Regering onderzocht aantijgingen tegen Aruba Airlines

Dit item is gearchiveerd op 13-03-2020.

ORANJESTAD - Naar aanleiding van de uitzending van het actualiteitenprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Nieuwsuur, van 7 januari 2020 over Aruba Airlines, heeft Statenlid Sneek (AVP) vragen gesteld aan de Minister-President. 

Onder meer wilde Sneek weten wat de mening van de regering is over de aantijgingen aan het adres van Aruba Airlines en aan het adres van de Arubaanse regering. De Regering van Aruba acht aantijgingen ernstig van aard. De luchtvaartmaatschappij heeft de aantijgingen stellig ontkend. Desondanks heeft de regering de luchtvaartmaatschappij gewezen op het belang van mensenrechten en de naleving ervan. Voor wat betreft de vermeende aantijgingen tegen de regering van Aruba, antwoordt de Minister-President dat in het tv-programma geen aantijgingen worden gedaan aan het adres van de Arubaanse regering.

Vliegtuig Aruba AirlinesVoorts verzoekt het Statenlid om een toelichting van de corporate structure van Aruba Airlines. Op deze vraag antwoordt de Minister-President dat de vennootschap dient te voldoen aan de eisen van het zogenaamde “substantial ownership” en “effective control”, hetgeen inhoudt dat de vennootschap te allen tijde moet kunnen aantonen dat meer dan 70% van de aandelen en het daadwerkelijke zeggenschap in de onderneming in handen zijn van permanente ingezetenen van Aruba of van een volgens de hier geldende wetgeving opgerichte rechtspersoon. De hoofdvestiging, operationele zeggenschap en statutaire zetel van de onderneming dient zich in Aruba te bevinden. Aruba Airlines voldoet aan de voorgenoemde vigerende wet -en regelgeving. Voor het overige is het Statenlid verwezen naar het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Aruba.

Het Statenlid heeft ook gevraagd of er uitzonderingen zijn gemaakt op de “grenssluiting” en op grond waarvan.

Het landsbesluit van 10 mei 2019 waarin de eerste grenssluiting is afgekondigd, is vervangen door het Landsbesluit van 22 mei 2019, welke sindsdien enige malen is verlengd. Op dit moment is het Landsbesluit nog van kracht tot 10 maart 2020. Het verbod op het bilaterale luchtverkeer bestaat nog altijd, echter er zijn enkele beperkte uitzonderingen toegelaten. Dit bijvoorbeeld om de mogelijkheid te bieden dat Arubanen die zich in Venezuela bevinden (en Venezolanen met een Arubaans verblijfstitel) terug naar Aruba kunnen komen en Venezolanen die zich in Aruba bevinden terug kunnen keren naar hun thuisland (zowel vrijwillig, als gedeporteerden). Dit werd vastgesteld in het LB van 22 mei no. 1.

De uitzonderingen worden uitsluitend gegeven door de directeur Directie Luchtvaart. Er zijn 60 verzoeken voor uitzonderingen gedaan bij de directeur Directie Luchtvaart, deze verzoeken zijn op basis van het Landsbesluit van 22 mei 2019 gehonoreerd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties