Regering presenteert "Sociaal Plan" aan de vakbonden

ORANJESTAD - Op 6 november 2023, hield minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui Oduber, een vergadering met vertegenwoordigers van de vakbond voor ambtenaren en werknemers in de private sector van Aruba (SEPPA) en georganiseerde werknemers van de publieke sector (TOPA).

De regering presenteerde een concept sociaal aangaande de onafhankelijkheid van de Dienst Warenkeuring en Hygiëne (DWH), die momenteel onder het Ministerie van Volksgezondheid valt.

Regering presenteert  Sociaal Plan aan de vakbonden.De Dienst Warenkeuring en Hygiëne (DWH) zal onafhankelijk worden door middel van een nieuw op te richten entiteit genaamd de Aruba Quality & Hospitality Authority (AQHA). De taken van DWH zullen worden overgedragen aan AQHA, en deze nieuwe entiteit wordt verantwoordelijk voor vergunningen met betrekking tot vakantieverhuur, hotels en zal ook aanvragen voor restaurants en bars verwerken om te voldoen aan hygiënische vereisten en vergunningskosten. Het doel is een gelijk speelveld te creëren en inkomsten te genereren voor de overheid.

Deze bijeenkomst bood de vakbondsvertegenwoordigers de gelegenheid om hun bijdragen te leveren. Na deze presentatie zullen de vakbonden bijeenkomen met hun leden om hun reacties te verzamelen. Het concept is dat deze DWH-eenheid een unieke entiteit wordt en verantwoordelijk zal zijn voor het gehele vergunningsproces met betrekking tot vakantieverhuur. Deze entiteit zal handelen op een efficiëntere en effectievere manier. Het doel is om efficiëntie, naleving, veiligheid en kwaliteit te handhaven en vooral om het proces transparanter te maken.

Binnen vier weken zal meer informatie worden verstrekt over de ontwikkeling van het "concept sociaal plan", in afwachting van alle opmerkingen en reacties van de leden van de vakbonden, om het proces voort te zetten en de oprichting van AQHA officieel te formaliseren.

Regering presenteert  Sociaal Plan aan de vakbonden.   Regering presenteert  Sociaal Plan aan de vakbonden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties