Reisvisum voor Venezolanen; een integraal onderdeel van een reeks maatregelen om de migratiestroom te beheren

Dit item is gearchiveerd op 10-11-2019.

ORANJESTAD - Tijdens een recente persconferentie verklaarde premier Evelyn Wever Croes dat de situatie in Venezuela niet veel is veranderd, maar blijft nog steeds zorgwekkend.

De premier van Aruba en het door de regering van Aruba benoemde crisisteam kwamen eerder deze week bijeen en brachten de premier op de hoogte van de huidige situatie in Venezuela. De premier verklaarde dat de grenzen tussen Aruba en Venezuela tot en met december gesloten

blijven, terwijl de regering beslist welke acties verder moeten worden ondernomen.

Na maanden beraadslaging en overleg met de minister van Buitenlandse Betrekkingen van het Koninkrijk en de premiers van Aruba en Curaçao werd besloten om een ​​tijdelijk visum voor bezoekers in te voeren voor Venezolaanse paspoorthouders.

De invoering van deze maatregel is de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Betrekkingen, aangezien het visumbeleid een zaak van het Koninkrijk der Nederlanden is.

Het tijdelijke Visa-beleid was nodig gezien de verslechtering van de situatie in Venezuela en illegale migratie alarmerend is geworden. Veel landen hebben al een visum geïntroduceerd voor Venezolaanse migranten, zoals Peru, Panama, Ecuador, Guyana, Trinidad en Tobago en Chili.

De introductie van het visum is een integraal onderdeel van een reeks getroffen maatregelen om de migratiestroom naar de ABC-eilanden aan te pakken. De duur van dit beleid is afhankelijk van de situatie in Venezuela. Zodra de situatie verbetert, wordt het Visa-beleid stopgezet. De introductie van het visum duurt ongeveer 6 maanden. Het zal tijd vergen, omdat middelen en extra personeel op de Nederlandse ambassade in Caracas nodig zijn om de visumaanvragen te verwerken.

Een andere maatregel ter aanvulling van het Visa-beleid is:

  • ESTA-A, een reisvergunning;
  • Geavanceerd passagiersinformatiesysteem, een reisautorisatie om de informatie van de reizigers vooraf te verifiëren;
  • Pre-instapcontroles, een procedure om alle reizigers voorafgaand aan het instappen te controleren.

Het is belangrijk om aan te kaarten dat het Visa-beleid uitzonderingen zal bevatten. Venezolaanse reizigers met een geldig Amerikaans visum of bezoekersvergunning voor landen als de VS, Canada, Groot-Brittannië en Ierland hoeven geen visum voor de ABC-eilanden aan te vragen.

Het beleid voor Sint Maarten is anders gezien het eiland in een Franse en Nederlandse zijde is verdeeld. Voor de effectieve invoering van het visum voor Sint Maarten moet de minister onderhandelen met het Franse deel om een ​​effectief grensbeheer zonder het visum te hebben. Het is de bedoeling dat Sint Maarten ook wordt opgenomen in het Visa-beleid.

De premier verklaarde ook dat het visumverzoek moet worden ingediend bij de Nederlandse ambassade in Venezuela. Aruba speelt geen enkele rol in deze procedure, aangezien dit de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Betrekkingen is; het visumbeleid is een aangelegenheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit beleid is van toepassing in het geval van een mogelijke heropening van de grens tussen Aruba en Venezuela om een ​​betere controle te kunnen hebben op Venezolanen die Aruba binnenkomen. De situatie wordt nauw in de gaten gehouden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties