Restauratie voormalige “Botica Aruba”

ORANJESTAD – Recentelijk, in aanwezigheid van de minister van Cultuur, heeft de Stichting Monumentenfonds (SMFA) de oplevering gevierd van de restauratie van het monument aan de Steenweg 19, voorheen bekend als de Botica Aruba en El Mercado.

Restauratie voormalige “Botica Aruba”.De restauratie werd uitgevoerd door Van Kessel Havenbouw NV, terwijl het gebouwontwerp werd uitgevoerd door Archiosa die samen met JOOST ABC de begeleiding van het volledige restauratieproces op zich nam. De heer Evert Bongers had de leiding over het historisch onderzoek van het gebouw en schreef zelfs een artikel genaamd; Botica Aruba, bedrijf van heren van stand. De heer Walter Mohammed legde de verschillende fasen van het restauratieproject vast in foto's. De familie van de eigenaren heeft  informatie en foto's uit het verleden te beschikking gesteld van SMFA.

Restauratie voormalige “Botica Aruba”.Voorlopig is alleen de buitenkant van het pand gerenoveerd aangezien Stichting Monumentenfonds nog geen huurder voor het pand heeft gevonden. Zodra ze een huurder hebben, gaan ze aan de slag met de renovatie van het interieur op basis van de wensen van de huurder.

Over het algemeen zijn er enkele vooraf vastgestelde vereisten voordat de SMFA een gebouw kan kopen. Een van de vereisten is dat de SMFA een lange termijn huurder beschikbaar moet hebben voordat zelfs een monument wordt verworven. Het proces om dit gebouw te verwerven was uitzonderlijk omdat ze nog steeds geen huurder hebben. Het monument is zonder huurder aangekocht om eventuele sloop van het historische gebouw door particuliere instanties te voorkomen.

Restauratie voormalige “Botica Aruba”.Restauratie voormalige “Botica Aruba”.Het pand aan de Steenweg 19 is een beschermd monument en is in 1925 gebouwd door Addison Winfield Croes. In 1935 vestigde dhr. Croes samen met Gustave Nouel in het gebouw “Botica Aruba” en dit diende de gemeenschap als apotheek tot 1985 toen zij de apotheek sloten. Het gebouw werd aangekocht door de eigenaren van Palais Hindu en in 1993 vestigden zij in hetzelfde gebouw “El Mercado”.

Nu, 6 jaar nadat het pand door de SMFA was aangekocht, is het gelukt om de buitenkant te restaureren en terugbrengen in originele staat conform de constructie in 1925. De buitenkant van het gebouw is zeer gedetailleerd en bevat veel decoratieve elementen. Ze heropenden het balkon van het gebouw en brachten alle gingerbread (koekhuis) versieringen terug, zowel rond de ramen als op het balkon. Door de aankoop van het monumentale pand kan de SMFA het bestaan ​​van het monument aan de Steenweg 19 garanderen voor toekomstige generaties.

SMFA bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de restauratie van dit monument 

Restauratie voormalige “Botica Aruba”.  Restauratie voormalige “Botica Aruba”.  Restauratie voormalige “Botica Aruba”.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties