Resultaten beleid overheidsorganisatie

ORANJESTAD - Onlangs kondigde de premier van Aruba, mr. Evelyn Wever-Croes aan dat de overheidsorganisatie 'Overheidszorg', een van de taken die onder haar ministerie valt, in 2020 positieve resultaten heeft behaald

Overheidsorganisatie omvat de activiteiten / reguliere werkzaamheden in relatie tot het "Beleidsplan ter vermindering van personeelskosten" (BVP).

In 2020 beperkte de regering het aantal nieuwe personeelsleden dat door de regering werd aangenomen, het aantal vervangingen voor degenen die met pensioen gingen, verminderde het niet-actieve overheidspersoneel en pakten zowel de kwestie van overuren als het problematiek van ziektemelding aan. Al deze inspanningen leiden tot positieve resultaten voor de financiële lasten.

De personeelskosten voor 2020 zijn verlaagd van 475 miljoen op 1 januari 2020 naar 427 miljoen eind december 2020. Dat is een reductie van 48 miljoen, wat neerkomt op 10%.

In 2020 zijn 63 beleidsadviezen geïmplementeerd. De Directie Personeelszaken DRH optimaliseerde ook hun organisatie en controles om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast hebben ze veel e-overheidsprojecten gerealiseerd, zoals de digitalisering van diverse processen, inclusief formulieren die online beschikbaar zijn voor het publiek.

In 2020 zorgde “social distancing” voor veel veranderingen in de manier waarop we werken. Het was voor afdelingen het uitgelezen moment om hun manier van werken te vernieuwen.

Wat de hoeveelheid personeel betreft, zijn in totaal 142 ambtenaren niet langer in dienst van de regering. 5% overleed, 9% werd ontslagen wegens disciplinaire redenen, 17% vertrok na het uitzitten van hun contractuele termijn, 17% nam het vrijwillig vervroegd uittreding VUT aan, 23% ging met pensioen en 28% nam vrijwillig ontslag.

De regering streeft ernaar het aantal niet-actief personeel tot nul terug te brengen.

Vóór januari 2020 was het aantal niet-actief personeel 27 en in december 2020 was dit licht verminderd tot 18.

Negen van de overige 18 niet-actieve ambtenaren in de overtolligheidspoel werden toegewezen aan een van de Taskforce van het Crisis Team, waardoor er nog maar negen zijn overgebleven in de overtolligheid poel. Voor 5 van deze gevallen is het moeilijk om de juiste plaatsing te vinden. Aan het begin van het Kabinet Wever-Croes-, waren er 82 niet-actieve ambtenaren in de  overtolligheidspoel, en vandaag is dit teruggebracht tot slechts 9, wat neerkomt op een vermindering van 89%.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties