Resultaten Censo2020 - Onderwijs

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert de resultaten van de Censo2020 voor het onderwerp, Onderwijs.

87.5% van de kinderen en jongeren gaat naar school of volgt onderwijs, inclusief verschillende vormen van online onderwijs. Resultaat Censo2021.Op Aruba is het percentage kinderen en jongeren dat onderwijs volgt al enkele decennia zeer hoog.

De resultaten van de Censo2020 onderstrepen dit nog eens. De resultaten geven aan dat 87,5% van kinderen en jongeren tussen 0 pa 17 jaar naar school gaat of onderwijs volgt, inclusief verschillende vormen van online onderwijs.

Voor kinderen tussen 4 en 16 jaar voor wie de leerplicht geldt, ligt het percentage op 98,7%. Het percentage is bijna gelijk voor jongens (98,6%) en meisjes (98,9%).De belangrijkste redenen om niet naar school te gaan waren lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, gevolgd door de huidige COVID-19-pandemie.Voor kinderen tussen 4 en 16 jaar voor wie de leerplicht geldt, ligt het percentage veel hoger, namelijk op 98,7%.

Het percentage is bijna gelijk voor jongens (98,6%) en meisjes (98,9%). De belangrijkste redenen om niet naar school te gaan waren lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, gevolgd door de huidige COVID-19-pandemie.

In 2020, bezocht 35,9% van de kinderen tot 3 jaar een kinderdagverblijf. In 2010 lag dit percentage op 45,4%. Wie gaat naar school?In vergelijking met Censo2010 is in 2020 het percentage kinderen tussen 0-3 jaar dat een kinderdagverblijf bezocht gedaald.

Terwijl in 2010 45,4% van de kinderen tot 3 jaar een kinderdagverblijf bezocht, lag dit percentage in 2020 op 35,9%.

In 2020 gingen 96,0% kinderen in de leeftijd van 4 tot 5 jaar naar school. In 2010 lag het op 97,9%.Ook voor kinderen de leeftijd 4 tot 5 jaar die naar school gaan was er een lichte daling, van 97,9% in 2010 tot 96,0% in 2020.

In 2020 gingen 99,3% van kinderen in leeftijdsgroep van 6 tot 11 jaar naar school. In 2010 lag het op 98,8%. In de leeftijdsgroep van 6 tot 11 jaar lieten de resultaten van Censo2020 een lichte stijging zien van het percentage kinderen dat naar school gaat, van 98,8% in 2010 naar 99,3% in 2020. 

Er was ook een stijging voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Terwijl in 2010 96,0% van de jongeren naar school ging, is dit percentage in 2020 gestegen tot 98,1%.

Het percentage jongens en meisjes dat naar school gaat is bijna hetzelfde, 87,3% voor jongens en 87,7% voor meisjes tussen 0-17 jaar.

In 2020 gingen 98,1% van jongeren in de leeftijd 12 en 17 jaar naar school. In 2010 lag het op 96,0%.    Omdat Aruba is geteld  Het percentage jongens en meisjes dat naar school gaat is bijna hetzelfde, 87,3% voor jongens en 87,7% voor meisjes tussen 0-17 jaar.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties