Revitaliseringsplan voor San Nicolas gepresenteerd

ORANJESTAD - Onlangs heeft de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling de heer Geoffrey Wever samen met architect ir. Raffy Kock de allereerste ontwerpen van een ambitieus revitalisatieplan voor beide delen van de hoofdstraat in San Nicolas gepresenteerd.

Er werd een presentatie gegeven aan de San Nicolas Business Association, de heer Nicolas Gordon van de Nicolas Store, de heer Tito Bolivar van Art Fair en een vertegenwoordiger van het Dienst Openbare Werken (DOW).

Presetatie revitaliseringsplan voor San Nicolas.Presetatie revitaliseringsplan voor San Nicolas.Na verschillende brainstormsessies met professionals en stakeholders kon architect Raffy Kock een concept uittekenen voor het centrum van San Nicolas. De nadruk ligt om ervoor te zorgen dat San Nicolas zijn element en invloed behoudt die het zo uniek maakt, terwijl het profiteert van zijn natuurlijke hulpbronnen zoals de oceaan, om het hele gebied economisch te verbeteren.

Wat tijdens de vele overlegrondes met de stakeholders opviel, was dat ze allemaal wilden dat de revitalisering zou leiden tot een investeringsklimaat voor San Nicolas en tegelijkertijd een verbetering van de levenskwaliteit van de omwonenden. Het ontwerp omvat een gebied met alle elementen die nodig zijn om in een veilige en mooie omgeving te wonen, recreëren, ondernemen of werken en met toegang tot een diversiteit aan voorzieningen en activiteiten rondom het gebied.

Presetatie revitaliseringsplan voor San Nicolas.Presetatie revitaliseringsplan voor San Nicolas.Fase 1 van de revitalisering van San Nicolas omvat gezinsrecreatiegebieden en faciliteiten voor buitensporten.

"San Nicolas heeft veel middelen en kansen te bieden, heeft veel opties en er liggen veel ideeën op tafel.
Dit zijn ideeën die samen met de belanghebbenden en experts moeten worden overwogen om een model te definiëren met de grootst mogelijke sociaaleconomische voordelen voor San Nicolas", zei de minister.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties