Richtlijnen met betrekking tot de vestigingsverordening voor bedrijven

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2022.

ORANJESTAD - De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling informeert dat de richtlijnen inzake de “Vestigingsverordening Bedrijven”, met ingang van 1 oktober 2022 gewijzigd zijn.

Alle verzoeken ingevolge de “Vestigingsverordening Bedrijven” ontvangen vóór 1 oktober 2022 zullen evenwel volgens de oude richtlijnen geëvalueerd worden.

Voor meer informatie kunt u bijgaande brochure raadplegen:

Beleidsrichtlijnen vestiging van bedrijven

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties