Salarissubsidie en FASE verlengd met 3 maanden

ORANJESTAD - In een landelijke toespraak die op 4 oktober 2020 werd uitgezonden, maakte de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, bekend dat de regering van Aruba de salarissubsidie, FASE en de financiële steun aan het midden- en kleinbedrijf heeft verlengd met 3 maanden.

De premier legde uit dat ze nog in onderhandeling zijn met Nederland over de fondsen die Aruba nodig heeft om de crisis te doorstaan ​​en het herstelproces te starten. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar de onderhandelingen verlopen goed en met respect voor elkaar” aldus de premier.

Inmiddels heeft de regering 170 miljoen florin verkregen uit door de overheid uitgegeven obligaties. De premier is dankbaar aan iedereen die deze obligaties heeft gekocht, er was een enorme lokale belangstelling voor deze obligaties, iets waar we dankbaar voor zijn.

Hierdoor krijgt de overheid financiële ruimte om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen om gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs te garanderen”.

Vandaag kunnen we aankondigen dat de regering FASE, Salarissubsidie ​​en Financiële steun aan middelgrote en kleine bedrijven met 3 maanden hebben verlengt. Deze financiële hulpprogramma's voor de particuliere sector lopen tot december. Degenen die afhankelijk zijn van FASE en Salarissubsidie ​kunnen gerustgesteld zijn, aangezien deze worden uitbetaald tot eind 2020. Hetzelfde geldt voor de financiële steun van 4000 florin per kwartaal die wordt betaald aan het midden- en kleinbedrijf. Verlenging van deze financiële ondersteuningsprogramma's is mogelijk in samenwerking met de minister van Financiën en minister van Sociale Zaken. Dit geeft rust aan de gemeenschap terwijl de regering zich kan concentreren op het herstel van Aruba.

De premier verzekert de gemeenschap dat zij samen met haar collegaministers veiligheid en rust op Aruba zullen terugbrengen.

De premier drong er bij de gemeenschap op aan om toleranter naar elkaar te zijn en waar mogelijk elkaar te helpen, ondanks meningsverschillen, en samen op te komen voor het welzijn van Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties