Salarissubsidie en werknemersrechten tijdens de COVID-19 pandemie

Dit item is gearchiveerd op 26-06-2020.

ORANJESTAD - Directie Arbeid en Onderzoek antwoordt veel gestelde vragen over de salarissubsidie ​​en werknemersrechten tijdens de COVID-19-pandemie.

Wat is salarisvergoeding?

Salarissubsidie ​​is een financiële steun van de overheid om bedrijven te helpen die zijn getroffen door de COVID-19-crisis en die minimaal 25% van hun maandelijkse inkomsten hebben verloren.

De primaire doelstelling van de salarissubsidie ​​is het helpen behouden van werknemers, ondanks verkoop- en omzetverlies. Met de salarissubsidie ​​worden de salarissen van de werknemers gedeeltelijk gedekt. De uitbetaling van de salarisvergoeding gebeurt door de SVb. Bedrijven die in aanmerking komen en financiële steun nodig hebben, moeten maandelijks de salarisaanvraag indienen en  moeten aan de gestelde vereisten voldoen.

Wat wordt er aan de werknemer uitbetaald volgens de salarissubsidie?

De overheid geeft elke werkgever subsidie ​​op basis van hun maandelijkse inkomstenderving, om hun werknemers maximaal 60% van hun SVb salaris te betalen, zoals aangegeven bij de SVb en tot het SVb-loongrens van maandelijkse Afl. 5.850, - zoals aangegeven bij de SVb.

Werkgevers moeten 20% dekken en werknemers moeten 20% op offeren. In het geval dat een werkgever zijn 20% van het salaris van de werknemer niet kan betalen, moeten ze onderling overeenkomen om het werkschema van de werknemer te verminderen (arbeidstijdverkorting) op basis van het inkomensverlies van 40%. De werknemer mag alleen werken waarvoor hij of zij wordt betaald, tenzij beide partijen iets anders overeenkomen.

Mogen werkgevers slechts 60% van de salarissen blijven betalen?

Werkgevers die de financiële steun krijgen, zijn verplicht 60% van het brutosalaris van de werknemer te betalen, zoals geregistreerd bij de SVb. Aangezien werkgevers elke maand opnieuw subsidie ​​moeten aanvragen, worden de betaalde salarissen gebaseerd op het maandelijkse inkomstenverlies en wordt de economische activiteit maandelijks geëvalueerd. Zodra er meer economische activiteit is, meer werk en ook meer inkomsten, moet elk bedrijf de werktijden en bijbehorende salarissen aanpassen.

Kunnen werkgevers hun werknemers een overeenkomst laten ondertekenen over de uitbetaling van de loonsubsidie?

Werkgevers moeten altijd kunnen aantonen dat ze met de werknemers afspraken hebben gemaakt over hun salaris. In het geval dat een werknemer zich ongemakkelijk voelt bij het ondertekenen van een overeenkomst, of juridisch advies wil voor dat hij of zij ondertekenen, kan hij de Directie Arbeid en Onderzoek bellen op tel: 5237720 voor advies, of een e-mail sturen naar dao.arbeidsgeschillen@gmail.com.
Binnenkort gaat de DAO weer open voor het publiek.

Houd er rekening mee dat als een werkgever de salarissubsidie ​​niet aanvraagt ​​of daarvoor niet in aanmerking komt, de werkgever verantwoordelijk is voor de betaling van het salaris van de werknemer. Om de werktijd en het salaris te verminderen, moeten werkgevers en werknemers in een overleg deze accorderen.

Voor meer informatie over de salarisvergoeding kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van de SVb door een e-mail te sturen naar loonsubsidie@svbaruba.org of door een WhatsApp-bericht te sturen naar +297 5272801.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties