Start van de Aruba Fair Trade Authority: een structurele verandering voor onze economie

ORANJESTAD – Op 15 september 2022 heeft de Minister van Economische Zaken, dhr. Geoffrey Wever, het begin aan van het traject van implementatie van de Arubaanse mededingingsautoriteit.

De Aruba Fair Trade Authority is een juridische entiteit met als hoofdtaak het creëren van eerlijk concurrentie, en is belast met de uitvoering van en het toezicht op het mededingingsrecht.

Vrije en onbeperkte concurrentie voor alle bedrijven in het land stimuleert investeringen en ontwikkeling van de handel.

De meeste ontwikkelde landen ter wereld hebben al een mededingingsautoriteit vergelijkbaar met AFTA om consumentenmisbruik te voorkomen. Jarenlang hebben professionals onderzoek gedaan en een mededingingswet ingevoerd die in 2020 is goedgekeurd door de Staten van Aruba.

Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr.Geoffrey Wever, kondigt start van de Aruba Fair Trade Authority (AFTA) aan.Naar aanleiding van de economische hervormingen is de implementatie van de AFTA als prioriteit aangemerkt. Volgens de minister "draagt ​​AFTA bij met lagere prijzen van producten en diensten voor consumenten, meer en een betere variëteit aan producten en diensten en meer innovatieve diensten".

Minister Wever is de directeur van de Directie Economische Zaken, Industrie en Handel, mevr. Maria Dijkhoff-Pita, zeer dankbaar voor haar inzet voor dit project. Ze hebben ook een team van experts geïntroduceerd dat verantwoordelijk zal zijn voor de implementatie van de AFTA en deze zijn: de heer Albert Scholten, mevrouw Amanda Maduro en mevrouw Carondina Leijdekkers.

De minister dankt zijn collega-ministers voor hun steun aan dit project door extra middelen toe te kennen om AFTA te kunnen uitvoeren, rekening houdend met het belang ervan voor onze economie. Ook erkennen zij de belangrijke rol van Nederland voor hun genereuze financiële steun van 620.000 gulden om AFTA uit te voeren.

Albert Scholten is een internationale expert op het gebied van concurrentie en presenteerde wat AFTA voor Aruba gaat betekenen. De heer Scholten onderstreept dat AFTA grote voordelen heeft voor consumenten, bedrijven en de economie, maar ook micro- en open economieën zullen profiteren van een instantie als AFTA. De heer Scholte legt uit dat meer dan 125 landen een mededingingsautoriteit hebben en dat de effecten positief zijn voor de economie van het land.

“Dit is een historisch en uiterst belangrijk moment voor de economie van Aruba en ik ben ervan overtuigd, net als de experts die ons hebben geadviseerd, dat AFTA structurele en belangrijke veranderingen teweeg zal brengen voor onze economie en voor de bevolking als consumenten. Tegenwoordig kan iedereen er trots op zijn dat Aruba zijn mededingingsautoriteit heeft met de consument in gedachten," aldus de heer Scholten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties