Stuur klachten naar Taskforce Bedrijven

ORANJESTAD - Elke burger die merkt dat bedrijven de vastgestelde protocollen overtreden, kan deze klagen bij de Taskforce Bedrijven door te bellen naar 5224267 of per e-mail op taskforce@dvg.aw.

Als een bedrijf de door het crisisteam vastgestelde protocollen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan niet handhaaft, neem dan contact op met de Taskforce Bedrijven. Bedrijven kunnen ook de taskforce bellen als ze aanvullende informatie over de regelgeving nodig hebben,

Houd er rekening mee dat alle instellingen de voorschriften moeten volgen en dat elke burger de rol heeft om ervoor te zorgen dat deze voorschriften worden nageleefd. De burgerlijke verantwoordelijkheid is voor de bescherming van zichzelf en van anderen.

Wees burgerlijk en wees verantwoordelijk #CuidaBoMes #CuidaOtro en laten we zien dat we het aankunnen.  #HuntoNosPorStopEAtrobe

Ad Taskforce bedrijven

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties