Subsidie en toeslagen voor pleegkinderen

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2021.

ORANJESTAD - De afgelopen dagen was er veel onrust in de gemeenschap over de schoolsubsidie ​​die aan pleegouders werd betaald.

De minister van Justitie en Sociale Zaken, de heer Rocco Tjon, heeft onlangs een gesprek gehad met de directeur van de Directie Sociale Zaken, om het misverstand over dit onderwerp op te helderen.

Gezien de ernst van deze zaak heeft de minister een spoedvergadering belegd om ervoor te zorgen dat de uitbetaling van de subsidie ​​aan pleegouders niet wordt stopgezet, aangezien zij hiervan sterk afhankelijk zijn. De minister gaf aan dat het een zeer productieve bijeenkomst was waarin een deel van de problemen zijn opgelost.

Hiermee verzekert de minister de pleeggezinnen, die voor hun pleegkind afhankelijk zijn van de Schoolsubsidie en andere schooltoelagen en staan ​​ingeschreven bij de Directie Sociale Zaken, dat hun subsidie ​​in de eerste week van november 2021 aan hen wordt uitbetaald.

De minister heeft ook aangegeven dat deze subsidie ​​nooit het risico liep te worden stopgezet en erkende dit als een zeer belangrijke zaak die zijn aandacht heeft.

Volgens de minister is er vanuit zijn ministerie een brief aan het bestuur van de directie Sociale Zaken gestuurd waarin is afgesproken een taskforce op te richten om op korte termijn met aanbevelingen te komen over de huidige aanpak van de directie Sociale Zaken en de Voogdijraad om tot een gemeenschappelijk beleid te komen. De bestaande wetten zullen ook worden herzien en aangepast indien nodig.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties