Succesvol DCCA - 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer

ORANJESTAD - Na het community event van 11 november 2022 in de Southside General Aviation Hangar, kan de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), een samenwerkingsverband tussen alle 6 Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terugkijken op een succesvol 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer - een vlucht naar de toekomst.

Succesvol DCCA - 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer  “A Fligh To The Future”.De keynote speech, sprekers, presentaties, paneldiscussies en masterclasses tijdens het evenement zijn van enorme waarde gebleken voor de voortdurende inspanningen van alle betrokken luchthavens om zich te wagen aan duurzame ontwikkelingen, oplossingen en technologieën voor luchtvervoer ter ondersteuning van een van hun belangrijkste doelstellingen, namelijk het duurzaam verbeteren van de inter-eiland connectiviteit.

Succesvol DCCA - 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer  “A Fligh To The Future”."De kennis en inzichten die tijdens het evenement zijn opgedaan zullen onze inspanningen als Dutch Caribbean Cooperation of Airports verder versterken om innovatieve koplopers te zijn op het gebied van elektrisch vliegen in de Caribische regio en het duurzamer, efficiënter en betaalbaarder maken van inter-eilandverbindingen voor de Nederlands-Caribische gemeenschappen. Dit zal op zijn beurt de samenlevingen van de eilandstaten verder verbeteren, rekening houdend met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van iedereen", zei Joost Meijs, CEO van Aruba Airport Authority N.V. en voorzitter van DCCA namens DCCA.

Succesvol DCCA - 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer  “A Fligh To The Future”.Een totaal van 311 deelnemers woonde de conferentie in persoon bij gedurende de week en 888 deelnemers bezochten het evenement virtueel. De gemeenschap kwam ook in groten getale om de Pipistrel Velis Electro te bekijken en meer te weten te komen over de mogelijkheden en de technologie ervan.

Succesvol DCCA - 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer  “A Fligh To The Future”.Als een van de grote verwezenlijkingen werd tijdens het evenement een historisch Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend tussen de vier landen (Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Nederland) van het Nederlandse Koninkrijk, zes luchthavens van Caribisch Nederland en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL).
In dit Memorandum of Understanding hebben alle ondertekenaars zich ertoe verbonden de inter-eilandverbindingen te verbeteren door deze betaalbaarder, efficiënter en duurzamer te maken.

Succesvol DCCA - 1e internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer  “A Fligh To The Future”.Als gevolg van dit MOU zullen de partijen een stuurgroep en een werkgroep vormen die werken aan een gezamenlijk bedrijfsplan waarin wordt beschreven hoe deze ambitie kan worden verwezenlijkt en welke hindernissen uit de weg moeten worden geruimd. Dit bedrijfsplan zal binnen zeven maanden na ondertekening van dit MOU worden opgeleverd.

Namens DCCA bedankt voorzitter Joost Meijs alle medewerkers, deelnemers en ondersteunend personeel die dit evenement mogelijk hebben gemaakt en tot een groot succes hebben gemaakt. Een welgemeend dankwoord is ook op zijn plaats voor alle sprekers, panelleden, moderatoren, belanghebbenden en tot slot alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om dit evenement van de grond te krijgen en tot een goed einde te brengen.

Meer informatie over de gehouden conferentie vindt u op de website van DCCA: www.dccaairports.com.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties