SVb: aanvraag voor de loonsubsidie juli 2020 start 20 juli 2020

ORANJESTAD - De SVb heeft aangekondigd dat het verzoek van de salarissubsidie ​​voor de maand juli 2020 op maandag 20 juli 2020 is gestart.

Iedereen die in aanmerking komt voor de aanvraag voor de salarissubsidie ​​ontvangt een melding van de Svb en zodra deze is ontvangen, de aanvraag kan worden voltooid op de MiSVb-portal. De uiterste datum voor de aanvraag voor juli 2020 is 26 juli 2020.

Vereisten voor loonsubsidie ​​juli 2020:

1. Het bedrijf is negatief beïnvloed door COVID-19

2. Het bedrijf verwacht een verlies van minimaal 25% tijdens de subsidiemaand.

3. Het bedrijf mag om socio-economische redenen geen werknemers ontslaan

4. Het bedrijf betaalt minimaal 60% van het salaris van de werknemer

5. Het bedrijf en alle medewerkers zijn ingeschreven bij de SVb op 15 maart 2020

6. Het bedrijf is geregistreerd bij de Belastingdienst en heeft een persoonsnummer

7. Het bedrijf voldoet aan de belastingbetalingen en sociale premies voor de overeenkomstige maand waarvoor de subsidie ​​wordt aangevraagd.

8. De ondernemer dient de subsidie ​​aan te vragen.

9. Het bedrijf is het met haar medewerkers eens over een verminderde arbeidsomvang die kan variëren van 0% tot maximaal 40%

De SVb herinnert alle werkgevers die de loonsubsidie ​​voor de maand juli aanvragen, dat ze voor de maanden mei en juni 2020 alle premies en sociale verzekeringen hebben betaald. De SVb verwijst naar de premies van AZV, AOV/ AWW, algemeen pensioen van elke medewerker en ZV/ OV. Het is de plicht van de werkgever om al deze premies te betalen.

Werkgevers moeten bij hun sollicitatie ook rekening houden met de volgende vereisten:

  • Het formulier dat door elke medewerker moet worden ondertekend, is online beschikbaar op de MiSVb-portal. Dit is het enige officiële aanvraagformulier dat door de SVb wordt geaccepteerd;
  • Werkgevers en werknemers dienen het formulier te ondertekenen inclusief de afgesproken procentuele vermindering van de arbeidsomvang (min. 0% en max. 40%);
  • Alle documenten met betrekking tot salarisaanvragen moeten in één bestand op MiSVb worden geüpload. De SVb accepteert geen documenten die per e-mail zijn verzonden;
  • Zodra het door werkgever en werknemer ondertekende formulier is geüpload, kan het aanvraagformulier worden ingevuld;
  • Zodra het aanvraagformulier is ingevuld, dient dit te worden verzonden door te klikken op "ENTREGA PETICION";
  • De werkgever ontvangt een bevestiging dat de aanvraag is verzonden;
  • Wijzigingen zijn niet mogelijk zodra de aanvraag is voltooid. Werkgevers moeten de tijd nemen en de formulieren zorgvuldig invullen en het formulier met de handtekening van de werknemers in één dcument (1 bestand) correct uploaden. 

De betaling van de salarissubsidie ​​voor juli 2020 door de Svb start op 29 juli 2020. Elke werkgever is verantwoordelijk om te controleren of de betalingen dienovereenkomstig zijn ontvangen op hun bankrekening die aan de SVb is verstrekt. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure voor de salarissubsidie ​​en andere gerelateerde informatie kunt u contact opnemen met het Service Center via e-mail: loonsubsidie@svbaruba.org  of bezoek www.svbaruba.org.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties