SVb maakt wijzigingen in aanvraagprocedure Salaris Subsidie juni 2020 bekend.

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2020.

ORANJESTAD - De SVb kondigt 19 juni 2020 aan als laatste datum voor het aanvragen van de Salaris Subsidie ​​2020.

Alle werkgevers die in aanmerking komen voor de aanvraag van de Salaris Subsidie ​​voor de maand juni, hebben op 3 juni 2020 een e-mail ontvangen van de SVb. Deze melding is automatisch verstuurd naar alle bij de SVb geregistreerde e-mailadressen. Controleer uw junk e-mail.

In de kennisgeving wordt de nieuwe vereiste uitgelegd die voor de maand juni geldt. Dit is de afspraak om de functieomvang van de werknemer met minimaal 20% te verminderen. Deze vereiste heeft enkele veranderingen ondergaan waarvan werkgevers op de hoogte moeten zijn.

De regering van Aruba heeft besloten de inkrimping van de arbeidsomvang flexibel te maken. De flexibilisering houdt in dat werkgevers en werknemers onderling afspraken kunnen maken over de dekking van de 40% bovenop de 60% gedekt door de loonsubsidie.

SVb deelt werkgevers in 4 groepen in;

  1. Werkgevers die hun aanvraag al hebben ingediend met het formulier voor de korting van 20% en geen flexibilisering wensen.
  2. Werkgevers die hun aanvraag al hebben ingediend met het formulier voor de korting van 20% en flexibilisering wensen.
  3. Werkgevers die hun aanvraag nog niet hebben ingediend en geen flexibilisering wensen.
  4. Werkgevers die hun aanvraag nog niet hebben ingediend en flexibilisering wensen.

Werkgevers in groep 1 hoeven geen verdere maatregelen te nemen en moeten wachten op de beoordeling van het verzoekschrift.

Werkgevers in groep 2 zouden een nieuwe lijst voor de nieuwe aanvraag moeten ontvangen om de flexibilisering aan te vragen. Ze moeten een e-mail sturen naar lsflex@svbaruba.org en een nieuwe lijst aanvragen. Deze ingevulde lijst moet worden teruggestuurd naar lsflex@svbaruba.org en moet worden ondertekend door alle werknemers die de voorwaarden accepteren.

Werkgevers in groep 3 moeten de procedure volgen op MiSVb zoals vermeld in de kennisgeving die op 3 juni 2020 is gepubliceerd.

Werkgevers in groep 4 moeten hun e-mail sturen naar lsflex@svbaruba.org en de nieuwe lijst opvragen. De nieuwe lijst moet worden ingevuld, ondertekend en geüpload in hun MiSVb zodra de aanvraag voor de salarissubsidie ​​is voltooid.

Om werkgevers voldoende tijd te geven om de salarissubsidie ​​voor de maand juni aan te vragen, is de deadline verlengd. Nu hebben werkgevers tot 19 juni 2020 de tijd om de salarissubsidie ​​voor de maand juni 2020 aan te vragen. Deze wijzigingen en de controles die de SVb moet verrichten heeft met betrekking tot de werknemersovereenkomst verklaring en de betaling van de loonsubsidie ​​door de SVb in juni zijn per ingang van 26 juni 2020. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om te verifiëren dat zij de juiste bankrekening hebben geregistreerd bij de SVb.

Om het sollicitatieproces en meer informatie voor zowel werkgevers als werknemers met betrekking tot de loonsubsidie ​​te vergemakkelijken, kunt u per e-mail contact opnemen met het servicecentrum loonsubsidie@svbaruba.org. Bezoek SVb op www.svbaruba.org en klik op het tabblad "Subsidio di Salario" (voor werkgevers)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties