SVb maakt wijzigingen in ziekmelding en medische controle bekend

Dit item is gearchiveerd op 24-04-2020.

ORANJESTAD - De Sociale verzekeringsbank (SVb) heeft haar beleid voor ziektemelding en medische controle aangepast om andere klanten en de medewerkers van de SVb te beschermen.

Vanaf 24 maart 2020 ziet de SVb geen van haar verzekerde klanten meer die de medische controle persoonlijk moeten ondergaan op geen van hun locaties, noch in San Nicolas,  Eagle of Sun Plaza. Alle verzekerden die zich moeten melden voor ziekteverlof, moeten 527-2782 bellen.

Vanwege het grote aantal bellers hebben ze de meldtijden ook verlengd tot 's middags.

Verzekerden die in quarantaine moeten worden geplaatst, moeten de SVb hiervan op de hoogte stellen en aangeven dat de quarantaine door de DVG is geïnstrueerd. Zodra een verzekerde uit de privésector door de DVG in quarantaine wordt geplaatst, moet hij dit direct melden door te bellen naar 527-2782. Deze persoon moet kunnen aantonen dat hij of zij door de DVG in quarantaine is geplaatst. De telefoniste van de SVb geeft instructies tijdens dit gesprek.

Zodra de verzekerde de SVb belt, kent de SVb een bepaald aantal verzuimdagen toe. Als deze goedgekeurde dagen voorbij zijn, moet de werknemer direct weer aan het werk en hoeft de SVb niet in te lichten. Alleen als de verzekerde zich nog steeds niet goed genoeg voelt, moet hij of zij de SVb hiervan op de hoogte stellen en krijgt deze nieuwe instructies van de SVb.

Ambtenaren die zich ziek moeten melden met griepachtige symptomen als hoesten, kortademigheid en koorts hoeven zich niet ziek te melden, zij krijgen BVVD-regeling van hun werkgever.

Alle verzekerden met andere symptomen dan die van de COVID 19 zijn verplicht zich te melden bij de SVb door te bellen naar 527-2782. De online ziektemelding is tot nader order niet meer beschikbaar. Het aantal arbeidsongeschikte dagen wordt telefonisch toegekend en er wordt een datum vermeld waarop ze naar de medische controle moeten gaan. Door de beleidswijzigingen van de SVb zullen de artsen de patiënten uitsluitend op afspraak zien. Alle personen die voor medische controle naar de SVb moeten, moeten zich houden aan de sociale afstands- en hygiëneprotocollen. De SVb dringt er bij bedrijven op aan om zich ook aan deze protocollen te houden om hun medewerkers te beschermen.

Was regelmatig uw handen met water en zeep en gebruik desinfecterende handgel met een alcoholconcentratie van 60% of meer om verspreiding van virussen te voorkomen.

Alle patiënten met een chronische medische aandoening zoals kanker, hiv en die een afspraak hebben, krijgen bericht van hun SVb-arts. Houd er rekening mee dat de SVb geen brief zal verstrekken waarin staat dat de persoon een hoger risico loopt op COVID-19 vanwege een chronische gezondheidstoestand.

Meer informatie is beschikbaar op www.svbaruba.org en facebook pagina.

De SVb dringt er bij de gemeenschap op aan de instructies van de regering op te volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Stop met het verspreiden ervan, laten we de besmetting met het coronavirus voorkomen. Het begint allemaal bij jou!

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties