Symposium “Nederlands als vreemde taal” door Prof. Jim Cummings

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2020.

ORANJESTAD - Op 24 november 2020 organiseert de Nederlandse Taalunie in samenwerking met onderwijspartners uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba het online symposium “Nederlands als vreemde taal”.

Het symposium is voor iedereen die op deze eilanden betrokken is bij onderwijs in het Nederlands, zoals docenten en of andere professionals in het onderwijs, ouders en leerlingen.

Het doel van dit evenement is om deze groepen te laten na denken en discussiëren over de positie van de talen, in het bijzonder Nederlands, binnen het meertalig onderwijs op deze eilanden.

Ad Symposium “Nederlands als vreemde taal” door Prof. Jim CummingsOp de eilanden in het Caribisch gebied spreken en begrijpen de meeste mensen meerdere talen, waaronder Nederlands een van de talen is. Voor velen is het echter niet hun moedertaal, maar een vreemde taal. Op elk school is Nederlands een verplichte taal. Op veel scholen, en met name op de ABC-eilanden, is Nederlands zelfs een instructietaal. De aanpak van het Nederlands wordt soms traditioneel benaderd als de moedertaal. Dit sluit in veel gevallen niet aan de behoeften van de studenten. Dat is de reden dat steeds meer scholen de Nederlandse taal als vreemde taal (NVT) benaderen, een benadering die op school vergelijkbaar is met andere vreemde talen.

Symposium programma

Het online symposium begint om 15.00 uur met de workshop NVT in mijn klas”. Deze workshop is bedoeld voor docenten, onderwijsmanagers en curriculumontwikkelaars. De publieke sessie is van 16.00 uur tot 18.00 uur. Iedereen die bij het onderwijs in en van het Nederlands betrokken is, van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals tot leerlingen, ouders en andere betrokkenen is welkom om deel te nemen aan de openbare sessie. De focus van het symposium is Nederlands als vreemde taal in een meertalige context”. Keynote spreker is dr. Jim Cummins, professor aan het Ontario Institute for Studies in Education, met als onderwerp: meertalig onderwijs op basis van moedertaal. Naast de aandacht voor de NVT is er ook een presentatie van een 'Language Friendly School concept', scholen die de culturele afkomst van hun leerling erkennen en omarmen.

NVT-netwerk en Kernnetwerk:

Kernnetwerk NVT is onderdeel van Netwerk NVT. Netwerk NVT bestaat uit stakeholders in het onderwijs van de zes eilanden en heeft als doel kennis en best practices van NVT te delen. Kernnetwerk NVT is het meer beleidsmatige onderdeel van dit netwerk, dat zich inzet voor een grotere bekendheid en een bredere toepassing van de NVT didactiek in het Caribisch gebied. De activiteiten zijn onderdeel van het project Netwerk NVT Carib dat financieel wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voor meer informatie bezoek ons ​​op Facebook NVT Carib of stuur een e-mail naar nvtcarib@gmail.com.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties