“Tartamudo”

Dit item is gearchiveerd op 31-08-2019.

ORANJESTAD - Auteur en dichter José Luis (Joe) Fortin, bezocht onlangs mevrouw Astrid Britten, directeur van de Nationale Bibliotheek en schonk haar 2 boeken van zijn nieuwste publicatie genaamd "Tartamudo".

Publicatie Tartamudo‘Tartamudo’ is een van de nieuwste literaire werken van auteur drs. Joe Fortin, die hiermee 3 publicaties op zijn naam heeft.

‘Tartamudo’ bestaat uit 12 korte verhalen die verschillende niveaus van realiteit combineren. De verhalen zullen de lezer zonder een uitgang door een doolhof van twijfels brengen en zijn bedoeld om de lezer te verwarren en te misleiden. Binnenkort zal de bibliotheek meer boeken aanschaffen en deze toevoegen aan de verzameling openbare boeken voor hun leden. Het boek is al verkrijgbaar in de boekwinkels.

Auteur en dichter José Luis (Joe) Fortin, overhandigt mw.  Astrid Britten, directeur van de Nationale Bibliotheek 2 boeken van zijn nieuwste publicatie genaamd Andere boeken gepubliceerd door Joe Fortin zijn "City store" (2013) en "Canto di lama" (2016). “City store” is een compilatie van korte verhalen, terwijl Canto di lama een verzameling gedichten is en beide zijn verkrijgbaar in de bibliotheek.

Af en toe publiceert Joe Fortin online of in lokale kranten. Hij heeft ook bijgedragen met het boek "Crece den libertad", een publicatie van Simia Literario.

‘Tartamundo’ is de verzameling van 12 verhalen die de verhalen vertellen over hoe de personages de controle over hun dagelijkse leven verliezen en de realiteit combineren met fantasie en verlangen. Er is verwarring of de gebeurtenissen echt zijn of slechts een verbeelding. Hoewel er een verlangen is van samenhorigheid, nemen ze elke keer afstand van zichzelf en worden ze solitaire wezens met rare en buitensporige passies.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties