Toezicht op en handhaving van het kinderopvangbeleid is noodzakelijk.

Dit item is gearchiveerd op 22-10-2022.

ORANJESTAD - Tijdens de onlangs georganiseerde informatieavond over de Landsverordening kinderopvang heeft mevrouw Sue-Ann Ras aangegeven dat de grootste uitdagingen voor de uitvoering van deze wet, handhaving en toezicht zijn.

Een handboek met regelgeving zonder toezicht en handhaving is zelden effectief, omdat gecentraliseerde en gecoördineerde controle nodig is om te zorgen voor betere opvang door kinderdagverblijven. Tijdens de voorlichtingsavond is ook gesproken over hoe dit toezicht en de handhaving op de kinderdagverblijven wordt uitgevoerd en als alles volgens planning verloopt, wordt dit jaar gestart met toezicht en handhaving.

Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven. Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven. Het toezicht zal centraal worden gecoördineerd door de Directie Kind en Jeugd (DMH) en zal op een integrale werkwijze gebeuren met diverse stakeholders zoals de DVG, DTI, Brandweer, DOW en DIP zodat ze de handhaving kunnen uitvoeren aan de hand van hun respectievelijke verantwoordelijkheid conform de Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang.

Het is absoluut niet de bedoeling om kinderdagverblijven te sluiten. Het is juist de bedoeling om hen een overgangsperiode en begeleiding te geven om waar nodig te verbeteren en deze verbeteringen standaard te houden.

Een ander onderwerp dat tijdens de informatieavond aan de orde kwam, was de implementatie van de beschermingscode voor de kinderdagverblijven. Er zijn in totaal 76 directies van kinderdagverblijven die deze cursus al hebben gevolgd en de DMH zal ervoor zorgen dat het implementatieplan wordt opgesteld zodat alle kinderdagverblijven weten wie hun respectievelijke "Code Supervisor" is en wanneer ze deze kunnen aanspreken en welke stappen ze moeten nemen bij vermoedens van kindermishandeling.

Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven. Presentatie eerste reguleringshandleiding voor kinderdagverblijven. AHATA was als speciale gast uitgenodigd voor deze informatieavond aangezien de DMH en AHATA grote plannen hebben met de Kinderdagverblijven. Mevrouw Carolina Raven-Merryweather sprak over de voornemens van de bedrijven die elk een kinderdagverblijf kunnen adopteren, zodat de kinderen van hun personeel een opvangplek hebben om te verblijven tijdens de werkuren.

Anderzijds kan men kijken naar de mogelijkheden om bij de kinderdagverblijven een "kinderplek" te kopen voor hun medewerkers die voldoen aan de basisvereisten van het handboek. Dit initiatief is ontstaan ​​na een gesprek met verschillende organisaties, waaruit bleek dat de bedrijven 's avonds moeilijk aan personeel kunnen komen omdat de medewerkers geen kinderopvang hebben voor hun kinderen.

Deze commissie benaderde de kinderdagverblijven om hen hierover te bevragen en aan het einde van de informatieavond kregen de kinderdagverblijven de gelegenheid zich uit te spreken en vragen te stellen. Het is belangrijk om te melden dat het gevoel unaniem is en dat ze allemaal voor de Lansverordening kinderopvang zijn, maar dat dit in een overgangsperiode moet gebeuren om alle kinderdagverblijven de kans te geven op hetzelfde niveau te werken.

De DMH is erg blij met de deelname van 54 kinderdagverblijven die aanwezig waren op deze informatieavond. Deze bestaande kinderdagverblijven moeten een aantal documenten indienen om de eerste vergunning te krijgen om een ​​kinderopvangcentrum te mogen exploiteren. De kindercentra zijn zeer positief over de invoering van de Landsverordening kinderopvang.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties