Uitbreiding van beschermde gebieden voor het welzijn van de natuur

ORANJESTAD - Op vrijdag 10 november 2023 organiseerden de Aruba National Park Foundation en de Dutch Caribbean Nature Alliance een symposium met de titel "Nature-Based Solutions (NBS)."

Het doel van het symposium is om kennis en actie uit te breiden over oplossingen die natuurlijke processen benutten om milieuproblemen aan te pakken bij de landen in de Nederlandse Cariben.

Aankomst H.K.H. Prinses Beatrix bij het Nature-Based Solutions (NBS) symposium.Het symposium had deelnemers zoals H.K.H. Prinses Beatrix, Z.E. Gouverneur Alfonso Boekhoudt en Premier Evelyn Wever-Croes, samen met verschillende andere gasten.

Tijdens het symposium hield Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Ursell Arends een toespraak waarin de urgentie van initiatieven voor natuurbescherming werd benadrukt en de izet van Aruba om de natuur te behouden via wetten en beheer. Ook werd de uitbreiding van beschermde gebieden onder het Ramsar-verdrag op Aruba aangekondigd. Naast Spaans Lagoen omvat het nu het Western Wetlands-systeem, bestaande uit vijf zoutpannen, de zuidkust, Westpunt en Oostpunt.

H.K.H. Prinses Beatrix, Z.E. Gouverneur Alfonso Boekhoudt en Premier Evelyn Wever-Croes, en Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Ursell Arends wonen bij het Nature-Based Solutions (NBS) symposium.Ramsar is een internationale erkenning voor de natuurlijke waarde van gebieden zowel op het land als in de zee. In de toekomst zal een "Island Round Marine Park" deel uitmaken van het beheer van onze mariene gebieden. In tegenstelling tot Ramsar is de aanduiding van een marien park rond Aruba een manier om de noodzaak om deze gebieden duurzaam te gebruiken, te erkennen in nationale wetgeving. Hoewel de erkenning van Ramsar geen specifieke voorschriften voorschrijft, moedigt het Aruba aan om haar inspanningen voor natuurbescherming te intensiveren. Zo kreeg Spaans Lagoen in de jaren 80 erkenning van Ramsar, maar werd pas in 2017 formeel aangewezen als beschermd gebied volgens de wet.

Uitbreiding van beschermde gebiedenHet doel van de Ramsar-status is om deze gebieden te beschermen zonder de economische activiteiten te verstoren, met nadruk op schadevermindering en natuurherstel in geval van onvermijdelijke schade.

De samenwerking over de grenzen van de Nederlandse Cariben voor mariene conservatie is cruciaal. De ambitie van de overheid is om tegen 2024 een "ABC-brede" Hope Spot te bereiken, in samenwerking met Mission Blue om de gezamenlijke zee tussen Aruba, Bonaire en CuraƧao te beschermen.

Dank werd uitgesproken aan de organisaties FPNA, DNM, TurtugAruba, Aruba Birdlife Conservation, Aruba Marine Mammal Foundation en Wageningen University voor hun gezamenlijke inspanningen in het significante behalen van de Ramsar-status voor de aanvullende regio's in Aruba."

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties