Uiterlijke betalingsdatum motorrijtuigbelasting verschoven naar 28 februari, 2020

Dit item is gearchiveerd op 13-02-2020.

ORANJESTAD – Tijdens een persconferentie op 13 januari, 2020, heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mr. Xiomara Ruiz-Maduro medegedeeld dat de uiterste datum voor het betalen van het 1e termijn (januari tot juni 2020) motorrijtuigbelasting verschoven is van 31 januari naar 28 februari 2020.

Betaling motorrijtuigbelastingMotorvoertuigbelasting tarief en kenteken

De motorvoertuigbelasting voor 2020 blijft hetzelfde als in 2019.

Het aangepaste kenteken is Awg. 600,00 voor persoonlijke benzinevoertuigen en Afl. 1000,00 voor persoonlijke dieselauto's. De kentekenkosten blijven ook ongewijzigd en moeten worden betaald met de betaling van de motovoertuigbelasting.

Het grote kenteken is Afl. 12.00 en het kleine kenteken is Awg. 8.00.

Klanten die voor de eerste helft van het jaar betalen, moeten de Awg. 12.00 samen met de motorvoertuigbelasting betalen en degenen die betalen voor het hele jaar moeten de Afl. 8.00 ook betalen.

Ad Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur met betrekking tot de nieuwe deadline van 28 februari 2020 voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting voor 2020.Betalingen in termijnen

Voor alle voertuigen met kenteken in de volgende categorieën: D, AG, BR,

GAR, MFA, MFD, MFV moet volledig worden betaald inclusief het kenteken. Voor alle andere categorieën kan men het volledig bedrag in één keer betalen of in 2 gelijke termijnen.

Hieronder kunt u zien wat de uiterlijke betaaldatum is voor elke termijn voor 2020:

  • 1e termijn (januari tot juni 2020): 28 februari 2020 
  • 2e termijn (juli-december): 30 juni 2020

Betalingsmogelijkheden

De betaling kan online worden gedaan middels bankoverschrijving of bij een van de kantoren van de belastingdienst; zowel het hoofdgebouw als bij de MFA's.

Motorvoertuigbelasting voor 2020 kan niet worden betaald als er motorvoertuigbelasting van 2019 of eerder nog niet is betaald.

Nummerplaat motorrijtuigen 2020Betalingen via bank

Bankbetalingen moeten het “MB” -nummer, het persoonsnummer bevatten, bedrag en termijn dat wordt betaald, en het kenteken. De volgorde waarin het online formulier moet worden ingevuld; MB-persoonsnummer-termijn-kenteken: MB-50001234-2020-A92345

In het geval dat motorvoertuigbelasting voor meerdere voertuigen online wordt betaald, moet elke transactie individueel zijn. Betaling van één bedrag in één transactie voor meerdere voertuigen is niet toegestaan, omdat dit de verwerking van de betaalde belastingen zal vertragen.

Online betalingen moeten ook het bedrag voor de kentekenplaat bevatten. Als alleen de voertuigbelasting en niet het kenteken worden betaald, zal de klant de nieuwe kentekenplaten niet ontvangen.

Kenteken

De 2020-nummerplaten zijn wit met rode cijfers/ letters. De nummerplaten (A-platen) zijn beschikbaar in maart 2020.

Aangepast kenteken

De aangepaste nummerplaten zijn beschikbaar op 10 januari 2020.  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties