Uiterlijke datum om motorrijtuigenbelasting te betalen is 31 januari 2023

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2023.

ORANJESTAD – De Belastingdienst herinnert al haar klanten eraan dat de laatste dag om de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2023 te betalen, 31 januari 2023 is.

Belastingtarieven

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor 2023 blijft hetzelfde als voor 2022 en wie het tarief niet meer weet, kan dit terugvinden op het registratiebewijs of op de App van de Belastingdienst.

Gebouw DIMPKosten kentekenplaat

Aangezien er voor 2023 geen nieuwe kentekenplaten zijn, wordt de kentekenheffing niet in rekening gebracht. Alleen degenen die een nieuw voertuig registreren en een nieuw kenteken nodig hebben, betalen Afl. 14,00 voor het grote kenteken en Afl. 10,00 voor de kleine controle plaatjes. Het kenteken voor motorfietsen is Afl. 10,00.

Betalen

Motorrijtuigenbelasting kan worden betaald op het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Camacuri, MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz, MFA Savaneta en op het hulpkantoor in het postkantoor in San Nicolas. Op alle vestigingen van de Belastingdienst kunt u uitsluitend pinnen. Contante betaling is alleen mogelijk voor niet-commerciële personen 60 jaar en ouder, maar alleen mogelijk op het hoofdkantoor in Camacuri. De motorrijtuigenbelasting voor 2023 kan alleen betaald worden met alle motorrijtuigenbelastingen in orde. Onbetaalde motorrijtuigenbelasting moet worden betaald voordat de motorrijtuigenbelasting 2023 kan worden betaald.

Online bankbetalingen

Het wordt aanbevolen om de optie "Bill Payment" te gebruiken wanneer u online betaalt, omdat dit de gemakkelijkste manier is om de vereiste informatie in te vullen. Betalingen met de optie "Bill Payment" verschijnen binnen één dag op de rekening van de Belastingdienst bij online betaling via Aruba Bank, Banco di Caribe of Caribbean Mercantile Bank. Bij betalingen via andere banken kan het tot 5 werkdagen duren voordat ze verwerkt worden in de administratie van de Belastingdienst. Personen die geen gebruik willen maken van de optie "Bill Payment", dienen nadere informatie te verstrekken zodat de Belastingdienst de betaling correct kan registreren. De persoon moet de volgende informatie verstrekken: Persoonsnummer-belastingperiode-kentekennummer. Bijvoorbeeld: 50001234-2023-A92345.

Motor van een auto startenIn het geval dat er openstaande saldi zijn voor Voertuigbelasting voor voorgaande jaren, worden betalingen voor 2023 automatisch verwerkt om deze eerst te dekken en de eventuele resterende bedrag worden verwerkt voor het belastingjaar 2023. Particulieren die online meerdere motorrijtuigenbelastingen betalen, moeten dit voor elke kentekenplaat afzonderlijk doen en kunnen niet één enkele betaling in één keer doen, omdat dit vertraging in de verwerking en toewijzing van de betalingen veroorzaakt.

Online betalingsbewijs aanvragen

Iedereen die online betaalt, kan via de volgende link zijn betalingsbewijs opvragen bij de Belastingdienst: gevolgd door te klikken op: Aanvraag kwitantie motorrijtuigbelasting. De Belastingdienst stuurt de gevraagde kwitantie per e-mail.

Boete voor niet-naleving

Betalingen die na 31 januari 2023 zijn ontvangen, zijn te laat, inclusief betalingen die op 31 januari 2023 zijn gedaan na de sluitingstijd van de bank en die de volgende dag worden verwerkt. Raadpleeg de website van uw bank voor meer informatie over de 'cut-off time' van de bank. Alle te late betalingen zijn onderworpen aan een boete voor niet-naleving, een boete van 50% op het bedrag dat niet is betaald.

Voorbeeld:      Autobelasting voor het hele jaar Afl. 300     
                          Half jaar autobelasting Afl. 150

Het niet tijdig betalen van de Afl. 150,00 voor de eerste helft van 2023 zal resulteren in een boete voor niet-naleving van Afl. 75,00 waardoor het verschuldigde bedrag over de eerste helft van 2023 Afl. 225,00 wordt.

De Belastingdienst dringt er bij hun klanten op aan om zo snel mogelijk hun motorrijtuigenbelasting te betalen en niet te wachten tot het allerlaatste moment. Meer informatie vindt u hier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties