Uiterlijke indieningsdatum inkomstenbelasting 2021 is 3 oktober 2022 - Termijnverlenging is mogelijk

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2022.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert dat 3 oktober 2022 de uiterlijke datum is voor het indienen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2021.

Officiële datum
De officiële datum van de uitreiking is 2 augustus 2022  Volgens de wet is de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet 3 oktober 2022.

Gebouw DIMPTermijnverlenging
Termijnverlenging is alleen mogelijk voor de klanten die een formulier met een indieningsdatum van 2 augustus 2022 hebben ontvangen. Als het niet haalbaar is voor een klant om het aangiftebiljet op 3 oktober 2022 in te dienen, geeft de Belastingkantoor een automatische verlenging van twee maanden. In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 5 december 2022. Na deze datum is verlenging niet meer mogelijk. Klanten die een formulier met een andere indieningsdatum hebben ontvangen krijgen geen termijnverlenging. In dit geval is verloopt de uiterlijke indieningstermijn 2 maanden na de indieningsdatum.    

Kopie meenemen
Het wordt aanbevolen om een kopie van het aangiftebiljet mee te nemen zodat men deze kan stempelen met de indieningsdatum (indieningsbewijs).

Wettelijke verplichting
Het invullen en inleveren van het formulier is wettelijk verplicht. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een boete te krijgen van 5 procent over de belasting en dat is minimaal 250 florins en maximaal 10.000 florins. Middels de verklaring over het inkomen heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn recht om bepaalde onkosten af te trekken.   

Toelichting
Klanten kunnen het aangiftebiljet 2021 invullen door gebruik ta maken van de toelichting (https://www.impuesto.aw/toelichting-aangifte-inkomstenbelasting-2021-verkorte-versie) van op de website van de Belastingdienst.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties