UNESCO-Aruba presenteert de tentoonstelling "Werpnet" bij de Nationaal Archief van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2023.

ORANJESTAD - UNESCO-Aruba presenteert een tentoonstelling over het maken van werpnetten en het werpen van visnetten.

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met UNOCA en ANA (Nationaal Archief van Aruba). Het kreeg ook hulp van de familie van wijlen de heer Federico Soto, een van de laatste werpnettenmakers op Aruba; De heer Edward Dirksz, een visnetwerper; en de heer Marco Christiaans, die het boek 'Perseverancia' (Volharding) schreef.

Het doel van deze tentoonstelling is om alle aspecten te tonen die overwogen moeten worden bij het benoemen van een element als onderdeel van ons Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een element is wat we beschouwen als een voorbeeld van wat we hebben geërfd van onze voorouders. Het is iets dat van generatie op generatie is doorgegeven, en er zijn nog steeds mensen die oefenen wat ze hebben geleerd van hun vaders, moeders, grootouders, tantes, ooms of andere familieleden of kennissen.

Enrico Soto - Herencia di Reda11Immaterieel Cultureel Erfgoed, zoals gedefinieerd in het Verdrag, manifesteert zich met name in de volgende vijf gebieden:

  • Orale traditie en expressie, inclusief taal als drager van immaterieel cultureel erfgoed;
  • podiumkunsten, vakmanschap en folklore;
  • sociale gewoonten, rituelen en feestelijke evenementen;
  • kennis en praktijken met betrekking tot de natuur en het universum;
  • traditionele ambachtelijke technieken en knowhow.

Naast de artefacten en gereedschappen die deel uitmaken van het werpen van visnetten, besteedt UNESCO ook aandacht aan de taal die een element draagt. Daarom werd de heer Marco Christiaans uitgenodigd om een presentatie te geven over verschillende woorden en uitdrukkingen die een typische taal van vissers in Aruba vormen in onze Papiamento. Het is belangrijk om de rijkdom van onze taal op te merken. In dit geval hebben we verschillende manieren om Immaterieel Cultureel Erfgoed aan te duiden.

De eerste is afgeleid van de Engelse term; Immaterieel Cultureel Erfgoed. De tweede is afgeleid van de Spaanse term; Patrimonio Cultural Inmaterial. In het Nederlandse Caribisch gebied, in het Papiamento, gebruiken we ook het woord 'imateriaal', dat is afgeleid van de Nederlandse term, die Immaterieel Erfgoed gebruikt. Op dezelfde manier gebruiken we ook Immaterieel Cultureel Erfgoed of Patrimonio Cultural Inmaterial. Deze vier termen verwijzen naar dezelfde definitie in het UNESCO-verdrag van 2003.

De tentoonstelling bij de ANA zal lopen tot eind november 2023, van 8:00 uur tot 11:45 uur en 's middags van 13:15 uur tot 16:00 uur. Toegang is gratis.

UNESCO-Aruba presenteert de tentoonstelling 'Werpnet' bij de Nationaal Archief van Aruba.  UNESCO-Aruba presenteert de tentoonstelling 'Werpnet' bij de Nationaal Archief van Aruba.  UNESCO-Aruba presenteert de tentoonstelling 'Werpnet' bij de Nationaal Archief van Aruba.   

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties