UNESCO viert Media Information Literacy Week

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2021.

ORANJESTAD - Sinds 2012 viert de wereld de week gewijd aan informatie en mediageletterdheid  (Media Information Literacy MIL) op initiatief van de UNESCO.

De MIL-week is een ideale gelegenheid voor alle stakeholders, die op dit gebied een verantwoordelijkheid hebben, om even stil te staan ​​en terug te blikken op de verworvenheden, uitdagingen en kansen om het gebruik van media en informatie verder te verbeteren. Onze hersenen zijn afhankelijk van informatie om optimaal te kunnen functioneren. De kwaliteit van de informatie die we ontvangen, bepaalt onder meer onze perceptie en ontwikkeling, onze overtuigingen en houding. Dit kan informatie zijn van andere personen, van media, bibliotheek, museum en informatie verzameld via internet. Dit jaar vieren we de 10e MIL-week in de week van 24-31 oktober 2021. Dit jaar is Zuid-Afrika het gastland voor de conferentie met de titel 'Information Literacy for the Public Good', met de nadruk op  de noodzaak voor elk individu om te worden uitgerust met media- en informatievaardigheden om de belangen te begrijpen en om bij te dragen aan en te profiteren van informatie- en communicatiemogelijkheden.

UNESCO Aruba is op de hoogte van de belanghebbenden zoals IPA en enkele andere scholen die actief deelnemen aan MIL-Week. Laten we de MIL-week vieren door iedereen bewust te maken van het belang van het toepassen van vaardigheden bij het gebruik van media en informatie.

Meer informatie is beschikbaar op https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek

Werelwijde informatie en mediageletterdheid UNESCO.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties