Universiteit van Aruba publiceert jaarverslag 2020

ORANEJSTAD - De Universiteit van Aruba heeft met genoegen haar gecertificeerde jaarverslag vorige week donderdag 27 mei overhandigd aan de minister belast met Onderwijs, dr. Armando Lampe.

De voorzitter van het College van Curatoren, drs. Herry Koolman, bedankte het personeel van de Universiteit van Aruba voor hun professionalisme en toewijding om alle activiteiten, inclusief de audit, tijdig af te ronden zodat de instelling haar jaarverslag zoals voorgeschreven door de wet kon indienen. Het jaarverslag, vergezeld met een accountantsverklaring, bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, bereikte mijlpalen, gebeurtenissen van het afgelopen jaar en informatie over verrichte onderzoeken en publicaties. Het jaar 2020 was wereldwijd een buitengewoon jaar en leverde specifieke uitdagingen op voor onderwijsinstellingen en Aruba. Het was een jaar van versnelde innovatie en digitalisering.

De Universiteit nodigt iedereen uit om haar website te bezoeken en meer over deze ontwikkelingen te lezen. De Universiteit van Aruba erkent en onderschrijft het belang van de publicatie van haar jaarverslag met financiƫle overzichten om transparantie en afstemming op de principes van goed bestuur op Aruba te bevorderen en om te blijven bouwen aan het vertrouwen in de Arubaanse publieke en semipublieke instellingen. Het jaarverslag 2020 is beschikbaar op de website van de Universiteit http://www.ua.aw/annual-reports.

De voorzitter van het College van Curatoren, drs. Herry Koolman overhandigt het jaarverslag 2020 van de Universiteit van Aruba aan de minister belast met Onderwijs Dr. Armando Lampe.  Universiteit van Aruba publiceert jaarverslag 2020.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties