Update Censo2020 7 oktober 2020

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft een update over de lopende online Census2020, na 6 dagen sinds de start op 1 oktober 2020.

Op dinsdagavond 6 oktober 2020 voltooiden 1580 huishoudens de online Census, wat een telling van 4540 personen opleverde, waarvan 2103 mannen en 2437 vrouwen.

Censo2020 update tot 7oktober 2020Het is belangrijk om iedereen die de online Census2020 niet voltooit eraan te herinneren dat zij vanaf 1 november 2020 thuisbezoek zal krijgen van een Census-teller.

De vragenlijst is online beschikbaar op de website www.census2020.aw  en u dient gebruik te maken van uw perceelnummer van WEB NV dat u toegang geeft tot de vragenlijst.

Elk perceelnummer kan maar een keer worden gebruikt en als het perceelnummer is gebruikt maar de vragenlijst niet is voltooid, moet men een persoonlijke code aanvragen door de Census 2020-helpdesk te bellen, en hiermee de vragenlijst compleet voltooien.

Houd rekening met het volgende:

  • Bij het invullen van het perceelnummer op de vragenlijst moet u alleen de nummers op de voorkant invullen. U mag niet de "00" voor het perceelnummer invoeren, noch de code van twee nummers na het perceelnummer ("00", "01", "02", enz.). Het perceelnummer kan maar één keer worden gebruikt en de vragenlijst dient compleet te worden ingevuld.
  • In de vragenlijst wordt gevraagd of de op het adres ingeschreven personen langer dan 1 jaar daar woont of de intentie heeft om langer dan 1 jaar of langer op Aruba te wonen. Deze vraag is bedoeld voor degenen die de Censo-vragenlijst niet hoeven in te vullen, zoals toeristen of studenten die stagelopen, om deze niet mee te tellen. Iedereen die langer dan 1 jaar op Aruba woont of de intentie heeft om langer dan 1 jaar op Aruba te wonen (inclusief degenen die altijd op Aruba hebben gewoond) dient deze vraag met ja” te beantwoorden.
  • De vraag over water- en elektriciteitsaansluiting, heeft betrekking op het huishouden dat een water- en elektriciteitsaansluiting heeft en of deze actief zijn. Huishoudens met water- en elektriciteitsaansluiting waarvan de betalingen up-to-date zijn, hebben een actieve aansluiting.

Voor meer informatie over Censo2020 kunt u onze Helpdesk bellen of een WhatsApp-bericht sturen naar 524-7444 7 dagen per week van 8.00 - 20.00 uur of een e-mail sturen naar census2020@cbs.aw.

Doe mee met de Censo2020. Omdat Aruba op jou rekent!

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties