Update Censo2020 natelling

Dit item is gearchiveerd op 16-04-2021.

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf een update van de natelling van de Censo2020 die begon op 3 maart 2021.

Tot en met 7 maart heeft het CBS 1572 woningen bezocht en 4260 personen geteld.

Census 2020De natelling wordt gedaan door 75 tellers die adressen bezoeken van degenen die niet hebben deelgenomen aan de Censo2020. Het doel is om tegen eind maart 2021 een volledige telling van de populatie op Aruba te hebben.

Update natelling Censo 2020Het CBS vraagt ​​de medewerking van degenen die nog niet hebben deelgenomen aan de Censo2020 en om bij bezoek van een teller alle benodigde informatie te verstrekken. Als er niemand thuis is wanneer een teller het adres bezoekt, zullen ze een kaart achterlaten met een contactnummer.

Neem dan contact op met het nummer op de kaart of neem contact op met het CBS voor een afspraak.

Het CBS dringt er ook bij de gemeenschap op aan om de tellers met respect en goed te behandelen, aangezien ze hard werken om de Censo2020 af te maken en de hele bevolking te laten tellen. Het is nu meer dan ooit belangrijk om een ​​goed overzicht te hebben van de huidige ontwikkelingen op Aruba om te kunnen plannen met echte en betrouwbare data.

Dit is de enige manier om korte- en lange termijn plannen te maken.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het CBS via 524-7433 of een e-mail sturen naar census2020@cbs.aw.

Aruba rekent op jou!

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties