Vaccinatiecampagne voor scholen wordt hervat

Dit item is gearchiveerd op 10-07-2020.

ORANJESTAD - Door de COVID-19 pandemie waren de scholen gesloten en het vaccinatieprogramma op basis van leeftijd was stopgezet.

Sinds de recente herstart van scholen op Aruba net voor de aanstaande schoolvakantie, zal de sectie Jeugdgezondheidszorg het vaccinatieprogramma hervatten voor degenen die hun vaccinatie nog niet hebben ontvangen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Directie Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de vaccinatie van alle kinderen.

Ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen naar school te sturen op de dagen dat de verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg de scholen gaat bezoeken.

Schoolvaccinatie vindt plaats tussen 8 juni en 19 juni voor kinderen van kleuter- en basisscholen die hun leeftijdsgebonden vaccin nog niet hebben ontvangen volgens het vaccinatieschema op Aruba, terwijl meisjes van de zesde klas het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) zullen krijgen. Elke school zal de ouders informeren of hun kind het laatste vaccin nog niet hebben ontvangen en wanneer deze op elke school zullen worden toegediend. Alle gevaccineerde kinderen hebben toestemming van hun ouders.

Vaccinatiecampagne scholen

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties