Vaccineren is een daad van liefde!

Dit item is gearchiveerd op 16-09-2021.

ORANJESTAD - In het kader van de Nationale Vaccinatie Campagne lanceren het Departement van Volksgezondheid (DVG) en het Ministerie van Volksgezondheid van Aruba de fase van gezondheidsbevordering met betrekking tot de strijd tegen COVID-19 op ons eiland.

Het doel blijft collectieve immuniteit en vaccinatie voor de verschillende groepen in onze gemeenschap te vaccineren.

Op dit moment is gemiddeld 55% van onze gemeenschap (0-100 jaar) gevaccineerd. Daarom moeten we het belang om te vaccineren blijven benadrukken. Als meer mensen op Aruba vaccineren, zullen er minder infecties met complicaties zijn en minder kans op ziekenhuisopname en overlijden.

Vaccineren is een daad van liefde!Covid-19 coronavirus vaccinVolgens de actuele cijfers zijn de meest kwetsbare leeftijdsgroepen, door een lage vaccinatiegraad, personen tussen de 12 en 44 jaar (meest actieve gevallen) en ook mensen van 80 jaar en ouder.

De oproep is gericht tot deze leeftijdsgroepen, maar ook tot degenen die nog niet gevaccineerd zijn. U moet weten dat het Pfizer dat Aruba toedient, resultaten oplevert. Volgens lokale gegevens is het merendeel van de personen die met complicaties als gevolg van COVI-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, niet gevaccineerd. Dit veroorzaakt dus meer maatregelen in onze gemeenschap met alle gevolgen van dien, extra medische kosten, een negatief internationaal imago, en een aanzienlijke sociale, emotionele en economische druk.

Vaccinatie is niet alleen een daad van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij niemand kan achterblijven, maar ook een daad van liefde voor u, uw gezin en uw land!

Aarzel alstublieft niet langer: VACCINATEER! 

Ziekenhuisopnames and sterfgevallen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties