Vanaf 1 januari 2021: tariefverlaging inkomsten- en loonbelasting

Dit item is gearchiveerd op 30-01-2021.

ORANJESTAD - Met ingang van 1 januari 2021 voert de Belastingdienst een verlaagd inkomsten- en loonbelastingtarief in.

De tarieven voor zowel de inkomstenbelasting als de loonbelasting zijn identiek.

Gebouw BelastingdienstDit tarief is erg belangrijk voor zowel de particulier als de ondernemer. Door deze tariefverlaging gaan particulieren en ondernemers in 2021 minder inkomsten- en loonbelasting betalen. Werknemers zullen zeker merken dat hun werkgever minder loonbelasting ingehouden heeft, waardoor de werknemers meer over loon zullen ontvangen.

Overwegingen

De tariefverlaging is een essentieel onderdeel van de fiscale hervorming die de minister van Financiën, Economie en Cultuur sinds 2019 samen met de commissie die belast is met de implementatie van het tariefvereenvoudigingssysteem, hebben ingevoerd, waaronder de verhoging van de belastingvrije limiet tot Afl. 27.751,00

In 2020 zijn ze doorgegaan met de geplande wijzigingen en hebben ze de belastingvrije limiet opnieuw verhoogd naar Afl. 28.861.

In 2020 veroorzaakte de Covid19-pandemie een ernstige sociaaleconomische noodsituatie die de regering tijd kostte om eruit te komen. Veel huishoudens leden aanzienlijke inkomensverliezen. Ondertussen zette de regering het proces van economisch herstel in gang en werd het passend geacht om de inkomsten- en loonbelastingtarieven te verlagen om de belastingbetalers enige financiële opluchting te bieden. Deze tariefverlagingen zullen ook de koopkracht van elke persoon verbeteren en stabiliteit in de economie creëren.

De nieuwe inkomsten- en loonbelastingtabel 2021:

Bij een tabelinkomen van meer
dan het bedrag vermeld in kolom I,
maar niet meer dan het bedrag
vermeld in kolom II,

bedraagt de belasting voor het bedrag vermeld in kolom III,
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in
kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van
het tabelinkomen, dat het bedrag vermeld in kolom I te boven gaat

I II III IV
1. - 34.930 - 12,00%
2. 34.930 65.904 4.191,60 23,00%
3. 65.904 147.454 11.315,62 42,00%
4. 147.454 - 45.566,62 52,00%
Toelichting
Belastingvrije som Afl. 28.861 (blijft hetzelfde als het jaar 2020)
Inkommensschrijven
  • Voor alle 4 inkomensschijven wordt de bedragen vermeld in kolom III verminderd. 
  • Voor inkomensschijf 1 wordt de percentage vermeld in kolom IV verminderd tot 12%  (dit was 14%).
  • Voor inkomensschijf 2 wordt de percentage vermeld in kolom IV tot 23% (dit was 25%).

Hoe berekent u uw belastingbedrag?

Voorbeelden:

  • Voordat de tarieftabel wordt toegepast om het belastingbedrag te berekenen, moet het belastingvrije bedrag van Afl 28.861 worden afgetrokken.
  • Aan het einde wordt het belastingbedrag afgerond.
Voorbeeld:1
Belastbaar inkomen
Belastingvrij bedrag

Afl. 68.864
Afl. 28.861  -/-

Het bedrag waarop de tabel wordt toegepast is
Trek het bedrag in kolom II
(inkomensschijf 2) af. 

Afl. 40.003
Afl. 34.930  -/-      → (Zie inkomensschijf nr.
2)  

Saldo Afl. 5.073

Belasting over Afl. 34.930 volgens kolom III (inkomensschijf 2)
Belasting over Afl. 5.073 bij 23% volgens kolom IV

Afl. 4.191,60
Afl. 1.166,79

Totaal verschuldigde belasting Afl. 5.358,39

De verschuldigde inkomstenbelasting of
loonbelasting bedraagt ​​

Afl. 5.358 (per jaar)

De Belastingdienst heeft een Excel-bestandscalculator ‘Berekening IB-LB 2021’ waarmee al hun klanten automatisch hun belastingen kunnen berekenen.

Ministeriele beschikking

Om artikel 25 lid 3 en 4 van de wet op de inkomstenbelasting uit te voeren, zijn de tariefwijzigingen geformaliseerd in het ministeriele beschikking van 28 december 2020 (AB 2020 nr. 207).  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties