Verhoging AOV/AWW pensioen per 1 januari 2023

Dit item is gearchiveerd op 27-01-2023.

ORANJESTAD - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt bekend dat het AOV/AWW (Algemene Ouderdomsverzekering en algemeen weduwen- en wezenpensioen) met 5% verhoogd zal worden vanaf 1 januari 2023.

In onderstaand tabel staan de nieuwe bedragen vermeld:

Verhoging ouderdomspensioen en wezen- en weduwepensioen per 1 januari 2023
Leeftijd wezen Verhoogd met

Maandelijks bedrag wezen AWW 
Beide ouders overleden

Van 0 - 10 jaar Afl. 21,00 Afl. 434,00
Van 10 - 15 jaar Afl. 23,00 Afl, 476,00
Van 15 - 25 jaar Afll. 27,00 Afl. 551,00
Leeftijd Wezen Verhoogd met Een ouder overleden
Van 0 - 10 jaar Afl. 20,00 Afl. 406,00
Van 10 - 15 jaar Afl. 21,00 Afl. 434,00
Van 15 - 25 jaar Afl. 23,00 Afl. 476,00
Leeftijd Weduwe Verhoogd met Maandelijks bedrag weduwe AWW
Tot 40 jaar Afl. 27,00 Afl. 551,00
Van 40 - 49 jaar Afl. 36,00 Afl. 739,00
Van 49 - 62.5 jaar Afl. 45,00 Afl. 933,00
Van 62.5 - 64.5 jaar Afll. 58,00 Afl. 1.215,00
Gepensioneerden Verhoogd met Maandelijks bedrag Pensioen AOV
Gehuwd of samenwonend Afl. 98,00 Afl. 2.046,00
Individueel gehuwd of samenwonend Afl. 49,00 Afl. 1.023,00
Ongehuwden Afk, 58,00 Afl. 1.215,00

SVb meldt verder dat per 1 januari 2023 de pensioenleeftijd met 6 maanden wordt verhoogd naar 64,5 jaar.

Ook de reparatie toeslag stijgt van Afl. 125,00 tot Afl. 170,00.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties