Verhoging minimumloon en inkomensgrens Arbeidsverordening 2013 per 1 januari 2020

Dit item is gearchiveerd op 19-01-2020.

ORANJESTAD - Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid, Directie Arbeid & Onderzoek kondigt de verhoging van het minimumloon en de inkomensgrens voor de toepassing van Arbeidsverordening 2013 per 1 januari 2020 aan.

Het bedrag van het minimumloon voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt per 1 januari 2020 aangepast op Afl. 1.815,35 per maand en Afl. 423,40 per week. Voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die huishoudelijke diensten verricht in de huishouding van natuurlijke personen, wordt het minimumloon op Afl. 846,92 per maand bepaald. Voor huishoudelijke dienstbodes die 22 uur per week of minder werken, wordt het minimumuurloon Afl. 9,45.

Als gevolg van de aanpassing van het minimumloon wordt de inkomensgrens voor toepassing van de Arbeidsverordening 2013 ook per 1 januari 2020 verhoogd. De Arbeidsverordening 2013 regelt de arbeidsvoorwaarden zoals o.a. het maximum werkuren per dag of per week, rustdagen, overwerkbetalingen en betalingen op feestdagen. De Arbeidsverordening is niet van toepassing op alle werknemers maar slechts voor die werknemers die onder de inkomensgrens vallen.

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe inkomensgrens Afl. 4.538,38 (het minimumloon Afl. 1.815,35 x factor 2,5). Dit betekent dat werknemers die een salaris verdienen van Afl. 4.538,38 per maand of Afl. 54.460,56 per jaar of minder onder de bescherming van de Arbeidsverordening 2013 vallen en het recht hebben op alle arbeidsvoorwaarden die deze wet voorschrijft.

Directie Arbeid en Onderzoek verzoekt alle werknemers, maar in bijzonder, alle werkgevers met deze aanpassingen rekening te houden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties