Verlenging indiening Personeelsregister 2020 – 2021

ORANJESTAD - De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) informeert dat gelet op de vele verzoeken, de periode voor de indiening van het personeelsregister 2020 – 2021 voor alle bedrijven op Aruba wordt verlengd tot 31 mei 2021.

De Arbeidsverordening 2013 is op 1 april 2013 in werking getreden. Een werkgever is op grond van artikel 30 lid 1 van de verordening verplicht om, op verzoek van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), een personeelsregister op te sturen. Het personeelsregister wordt conform de modellen, zoals opgenomen in het Landsbesluit registers Arbeidsverordening 2013, vastgesteld.

Het personeelsregister bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  • Model 1A waarin het personeel in het jaar 2020 in dienst wordt aangegeven;
  • Model 1B geeft de personeelsbehoefte van het komende jaar weer en
  • Model 1C de behoefte aan personeel met betrekking tot een specifiek project in 2021, zoals in model 1B wordt aangegeven.

Personeelsregister 2020 – 2021

Het personeelsregister, dat uit drie pagina’s bestaat, kan slechts digitaal bij de DAO worden ingediend.

of u kunt hiervoor een verzoek via e-mail doen op het e-mailadres aanvraagpr@gmail.com, waarna de DAO het register naar u zal mailen.

Hoe en waar kan het personeelsregister 2020 – 2021 worden ingediend

De DAO verzoekt u om alle gegevens in de digitale versie van het personeelsregister, conform de modellen die bij de wet zijn vastgesteld, in te vullen en te sturen op het e-mailadres arbeidsmarktaruba@gamail.com.

Ingeval uw bedrijf een of meerdere filialen of bijkantoren heeft, wordt u verzocht om zowel voor de hoofdvestiging (bv. KvK-nummer 5555.0) als het filiaal/ de filialen (bv. KvK-nummer 5555.1, 5555.2 etc.) een personeelsregister in te dienen. Tevens wordt u verzocht om op de digitale versie van het personeelsregister aan te geven welke werknemers rouleren door middel van de plaatsing van een sterretje (*) in de kolom na kolom “No.”.

De DAO benadrukt dat het verplicht is om alle drie modellen in te vullen. Indien er geen sprake is van personeelsbehoefte of er geen behoefte is aan personeel voor een specifiek project voor het jaar 2021, dient ‘nihil’ op modellen 1B en 1C te worden vermeld.

Na het opsturen van het personeelsregister 2020 – 2021 ontvangt u een ontvangstbevestiging van de DAO. Houd er rekening mee dat de ontvangstbevestiging geenszins een goedkeuring van het personeelsregister 2020 – 2021 inhoudt. De Directie Arbeid en Onderzoek zal gedurende het jaar 2021 aan uw bedrijf bekendmaken of het personeelsregister is goedgekeurd.

Het is verplicht om in de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021 het personeelsregister 2020 – 2021 in digitale vorm op te sturen. Voor de invulling van het personeelsregister dient u de Toelichting Personeelsregister 2020-2021, opgenomen in de Excelsheet te hanteren.

Bedrijven die zich niet aan de indieningsperiode houden en bedrijven die in het afgelopen jaar het personeelsregister niet hebben ingediend, zijn in overtreding van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. Aan deze bedrijven kan een administratieve boete wegens overtreding van genoemd artikel worden opgelegd. In overtreding zijn van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 houdt ook in dat u het personeelsregister niet correct heeft ingevuld en dat u deze fouten niet heeft gecorrigeerd nadat DAO u hierop heeft geattendeerd.

Bedrijven die van een tussenpersoon gebruikmaken (bv. een accountants- of adviesbureau) worden erop geattendeerd dat de plicht om het personeelsregister in te dienen op de werkgever, en niet op de tussenpersoon, rust.

Indien er vragen over het personeelsregister zijn, kan contact worden opgenomen met mevrouw Louisetty Croes op telefoonnummer 5237722 of via e-mail louisetty.croes@aruba.gov.aw. U kunt ook contact opnemen met een functionaris van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek op telefoonnummer 5237720 of een e-mail sturen naar dao.arbeidsmarktaruba@gmail.com

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties