Verlenging inleveringsdatum Personeelsregister 2019-2020

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek DAO maakt bekend dat de datum van inlevering van het Personeelsregister 2019  – 2020 wordt verlengd tot en met  31 mei 2020.

Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

PersoneelsregisterHet Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2019
  • Model 1B: de personeelsbehoefte van 2020 
  • Model 1C: de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten in 2020

Hieronder treft u het benodigd formulier:

Dit jaar kan men het Personeelsregister 2019 – 2020 uitsluitend digitaal opsturen. Het is ook mogelijk om het formulier via e-mail adres aanvraagpr@gmail.com aan te vragen en DAO zal u het formulier aan u mailen.

Voorts wordt u vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres:arbeidsmarktaruba@gmail.com.

In het geval een bedrijf een of meer filialen heeft, verzoekt DAO om het Personeelsregister formulier, niet allen voor de hoofdvestiging in te vullen (bijv. kvk-numer 5555.0), maar ook voor elk filiaal (bijv. (p.e. kvk-nummer 5555.1, 5555.2 etc.).  U dient tevens een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het formulier) om aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. In het geval dat u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personen voor iedere specifieke project in 2019, dat moet u nihil invullen op model 1B en model 1C.

De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2019 – 2020 opsturen alsook een goedkeuring en/of afwijzing. Een ontvangstbewijs betekent niet dat uw Personeelsregister 2019 – 2020 is goedgekeurd. DAO zal gedurende dit jaar het Personeelsregister 2019 – 2020 goed keuren of afwijzen.

Het indienen van het Personeelsregister 2019 – 2020 gedurende de periode van 15 februari 2020 tot 31 mei 2020 is verplicht.

Na het verlopen van het indieningstermijn kan de DAO een administratieve boete opleggen van Awg. 5000,-.

DAO wenst bedrijven die gebruik maken van tussenpersonen (b.v.. accountings- of adviesbureau) eraan herinneren dat de naleving van onze arbeidswetten een plicht is van de werkgever en niet van de tussenpersoon.

Voor meerdere vragen kan men contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties